Objavljeno: 26/10/2022

Obavještenje inovacionoj zajednici o statusu realizacije Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini

U vezi sa statusom realizacije pojedinačnih programskih linija koje su dio Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini, obavještava se inovaciona zajednica o sljedećem:

 • Programska linija podrške EUREKA projektima
  • Tekući projekti: preostala sredstva u iznosu od 15.000 € nijesu dodijeljena.  
  • Poseban Multilateralni javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za Dunavski region: rezultat finalne evaluacije biće dostupan tokom novembra 2022. godine (45.000 €).
  • Network EUREKA projekti: ukupan iznos na raspolaganju je 30.000 €.
  • Rok za dostavljanje projektnih prijava za Network EUREKA projekte je 14. novembar 2022. godine do 14:00 časova.
 • Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska
  • Dodijeljena su sredstva u iznosu od 5.000 € (1 projekat).
  • Ukupan iznos preostalih sredstava na raspolaganju je 15.000 €.
  • Rok za dostavljanje prijava je 14. novembar 2022. godine do 14:00 časova;
 • Programska linija za podsticanje inovacione kulture
  • Dodijeljena su sredstva u iznosu od 14.000 € (7 projekata).
  • Ukupan iznos preostalih sredstava na raspolaganju je 2.000-6.000 € (1 do 3 projekta). Konačna informacija o ukupnom iznosu na raspolaganju zavisiće od upisa u Registar inovacione djelatnosti podnosilaca projektnih prijava koje su već pozitivno ocijenjene.
  • Rok za dostavljanje prijava je 14. novembar 2022. godine do 14:00 časova.
 • Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima
  • Sva sredstva predviđena za sufinansiranje projekata u okviru ove programske linije, u ukupnom iznosu od 30.000 € (4 projekta) su dodijeljena.
  • Programska linija je zatvorena.
 • Programska linija za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa
  • Ukupan iznos preostalih sredstava na raspolaganju je 40.000 €.
  • Rok za dostavljanje prijava je 14. novembar 2022. godine do 14:00 časova.

Napomena:

Usljed trenutne nefunkcionalnosti portala www.inovacije.gov.me, konkursna dokumentacija se, u štampanoj i elektronskoj formi (USB, CD) dostavlja na arhivu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg b.b.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr