Objavljeno: 04/08/2022

Ocijenjene prijave po osnovu prvog roka Konkursa za podršku inovacionoj djelatnosti

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja sprovelo je proceduru evaluacije po Konkursu i obavještava javnost o ishodima iste, kako slijedi:

Sufinansiranje učešća u EUREKA projektima

Do isteka roka za prijavljivanje nije bilo prijava novih EUREKA projekata.

Za poseban Multilateralni javni poziv za finansiranje EUREKA projekata  za Dunavski region, do isteka posebnog roka za prijavljivanje za ovaj poziv (30. jun 2022. godine) pristigle su tri prijave, čija evaluacija je još u toku.

Stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska

Do isteka prvog roka za prijavljivanje (24. jun 2022. godine) Ministarstvu je dostavljena jedna (1) prijava, i to:

  • za kategoriju b) Podrška autorima pronalazaka za međunarodnu/evropsku zaštitu pronalaska kod WIPO/EPO.

Prijava je pozitivno ocijenjena od strane Komisije za ocjenu prijava po ovoj tački konkursa i preporučena za sufinansiranje:

1. Pronalazač Obrad Drakulović – Patent „Higijenska pojilica za pčele“, čija prijava je prošla inicijalnu fazu prijave patenta kod Evropskog patentnog zavoda (EPO).

Sufinansiranje aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture 

Do isteka prvog roka za prijavljivanje (24. jun 2022. godine), Ministarstvu je dostavljeno pet (5) prijava.

Komisija za ocjenu prijava po ovoj tački Konkursa pozitivno je ocijenila tri (3) prijave, a Rang lista kako slijedi:

Dodjela sredstava po ovoj tački Konkursa vršiće se po redosljedu sa rang liste i u skladu sa raspoloživim budžetom.

Prije potpisivanja Ugovora o sufinansiranju, nosioci projekta imaju obavezu da se upišu u Registar inovacione djelatnosti.

Sufinansiranje realizacije edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore

Do isteka prvog roka za prijavljivanje (24. jun 2022. godine), Ministarstvu su dostavljene su (4) prijave.

Komisija za ocjenu prijava po ovoj tački konkursa pozitivno je ocijenila četiri (4) prijave, a Rang lista kako slijedi:

Podnosilac prijaveNaziv projektaBodovi
MTF UCGFizičko hemijske metode karakterizacije materijala za skladištenje energije92
Amplitudo dooObuka Winter session coding88
NVO  Studentski biznis centarŠkola S3 specijalizacije, preduzetništva i inovacija za mlade – Poslovni izazov Crne Gore77
Podnosilac prijaveNaziv projektaBodovi
NVO Studentski biznis centarZaori dublje, proširi brazde92
NVO Dostignuća mladih u Crnoj GoriCase study show91
ETF UCGFashion collection Queen91
NEST Mont WayDesign Battlefield90

Dodjela sredstava po ovoj tački Konkursa vršiće se po redosljedu sa rang liste i u skladu sa raspoloživim budžetom.

Prije potpisivanja Ugovora o sufinansiranju, nosioci projekta imaju obavezu da se upišu u Registar inovacione djelatnosti.

Programska linija za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa

Do isteka roka za prijavljivanje nije bilo prijava na ovu programsku liniju.

Podsjećamo, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini na svojoj internet stranici 1. marta 2022. godine. Konkurs je otvoren cijele godine, a u prvom krugu su ocjenjivane prijave koje su pristigle do 24. juna 2022. godine – prvog roka za prijavljivanje.

Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore”, br. 049/22 od 06.05.2022, 052/22 od 13.05.2022) poslovi iz oblasti inovacione djeatnosti su prešli u nadležnost Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, a time i implementacija Javnog konkursa.

Predmet Javnog konkursa bila je podrška razvoju inovacione zajednice kroz sufinansiranje sljedećih programskih linija utvrđenih u Programu za inovacije 2021-2024:

  1. Programska linija podrške EUREKA projektima: *Sufinansiranje učešća u EUREKA projektima i *Poseban Multilateralni javni poziv za finansiranje EUREKA projekata  za Dunavski region;
  2. Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska;
  3. Programska linija za podsticanje inovacione kulture; i
  4. Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima; i
  5. Programska linija za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa.

Ukupan iznos podrške obezbijeđen za ove namjene u 2022. godini iznosi 230.000 eura.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr