Objavljeno: 07/06/2022

Održan info dan o načinima sufinansiranja inovacione djelatnosti u 2022. godini

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Fondom za inovacije organizovalo je 6. juna info dan na kojem su se promovisale programske linije podrške u okviru Konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini. 

U PKCG održana je promocija programske linije podrške Eureka projektima sa ciljem da se zainteresovani predstavnici privrede i univerziteta upoznaju sa benefitima, iskustvima i načinom učešća u ovom program za koji je ove godine opredijeljeno 120.000eura. Crna Gora je postala punopravna članica programa 2012. godine, a za saradnju u sklopu ovog programa zaduženo je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet PKCG dr Mladen Perazić kazao je da je Eureka podstiče projekte koji promovišu saradnju privrede i nauke i u tom smislu daje podršku projektima koji za rezultat imaju novi proizvod ili uslugu.

“Projekti koji dobiju etiketu Eureka postaju međunarodno prepoznati i priznati, te konkurentni na evropskom tržištu. Veliki broj kompanija koje su učestvovale na ovim projektima, ostvarile su značajan porast godišnjeg prometa. Učestvovanje u projektima međunarodne saradnje putem programa EUREKA nudi firmama, istraživačkim institutima i institucijama visokog obrazovanja niz prednosti a prije svega to da fleksibilni i decentralizovani pristup programa Eureka omogućuje kratak i sažet postupak prijave uz minimalno izvještavanje” rekao je Perazić.

On je naglasio da za kreiranje projekta mreže Eureka moraju postojati najmanje dva partnera iz dvije različite Eureka zemlje. Partneri mogu biti mala i srednja poduzeća, velike firme, istraživačke institucije i univerziteti. Mreža nacionalnih koordinatora projekata nudi savjete i podršku u traženju projektnih partnera, pokretanju projekta, izradi predloga Eureka, pronalaženju sredstava i svih drugih projekata i srodnih pitanja. Mreža takođe promoviše rezultate projekta kada proizvod istraživanja stigne na tržište.

Info dan - promo Konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti

Marijeta Barjaktarović-Lanzardi, predstavnica Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja pojasnila je mogućnosti sufinansiranja ovog programa. Ona je kazala da su ovom programskom linijom opredijeljni iznos od 45.000 eura za tekuće Eureka projekte i 30.000 € za nove, te istakla da ove godine imamo značajno osvježenje programske linije a to je “Multilateralni Eureka poziv za Dunavski region” za finansiranje tri projekta u iznosu od 45.000 eura, sa rokom prijave do 30. juna

Ona je izrazila očekivanje da će Crna Gora ove godine u cjelosti iskoristiti targetirani poziv i smatra da je olakšavajuća okolnost to što za Eureku nije obavezno sufinansiranje od strane institucije iz Crne Gore.

Dr Ivan Tomović, menadžer programa u Fondu za inovacije i nacionalni projektni koordinator Eureka programa, govorio je o detaljima ovog programa, prednostima koje nudi, ulozi NPC (nacionalnih koordinatora projekata), učesnicima, programskim linijama podrške, iznosima finansiranja, uslovima učešća, vremenskom okviru, načinu prijavljivanja, evaluaciji i monitoringu.

“Prednosti Eureke su visoki stepen fleksibilnosti, sloboda u formiranju partnerstava i izražen pristup odozdo prema gore. Eureka projekti su usklađeni sa Strategijom pametne specijalizacije, Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti i prioritetnim oblastima istraživanja ministarstava nadležnih za poslove nauke i inovacija” kazao je Tomović dodajući da su među benefitima za učesnike i pristup novim tržištima, transfer tehnologija i znanja, rast prihoda. 

Rok za prijavljivanje za podršku Eureka projektima je do 1. novembra, dok je za novootvoreni poziv koji se odnosi na Dunavski region do 30. juna 2022. godine.

Info dan - promo Konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti

Među kriterijumima prihvatljivosti projekta Tomović je posebno apostrofirao to da je glavni partner u Crnoj Gori – preduzeće ili naučno-istraživačka ustanova – upisan u Registru inovativnih organizacija, te da su partneri iz najmanje dvije različite zemlje sa statusom punopravnog članstva u EUREKA programu. Naročito će se pri ocjenjivanju gledati stepen inovativnosti projekta, uticaj, izvrsnost, mogućnost transfera znanja i pristup novim tržištima, budžet i finansijska sposobnost partnera.

Učesnici su upoznati da će od narednog mjeseca nacionalni koordinator projekata Eureka programa biti Aleksandra Mugoša. 

Pored promocije ove programske linije, Marijeta Barjaktarović-Lanzardi održala je webinar na temu promociju na temu podrške tradicionalnih linija ovog Konkursa u vidu podsticanja inovacione kulturestimulisanja razvoja pronalazaka i edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije, kao i nove linije podrške učešću u trećem stubu Horizon EU – Inovativna Evropa, ističući da je sveukupna podrška kroz mehanizam sufinansiranja inovacione djelatnosti najveća je do sada i iznosi 230.000 eura za 2022. godinu.

Na info danu istaknuto je da će prvi presjek stanja ovog Konkursa biti 24. juna 2022. godine.

Info dan - promo Konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti

Nakon prezentacija programskih linija, privrednici i predstavnici akademske zajednice su postavljali pitanja o detaljima podrške i kriterijumima koje treba da ispune.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr