Objavljeno: 08/06/2018

Održan sastanak radne grupe za sektor Energetika u okviru S3 procesa preduzetničkog otkrivanja

Drugi u nizu sastanaka sektorskih radnih grupa, koji su dio Procesa preduzetničkog otkrivanja (Entrepreneurial Discovery Process – EDP), a koji je Crna Gora započela 11. maja ove godine, održan je danas u okviru sektorske radne grupe za Energetiku.

Kao i tokom jučerašnjeg sastanka, konsultanti za proces preduzetničkog otkrivanja: zamjenica generalnog menadžera Tehnološkog parka Ljubljana, g-đa Marjana Majerič i g-din Aleš Pevc, zadužen za vođenje projekata u Tehnološkom parku Ljubljana, upoznali su sve prisutne sa procesom pripreme Strategije pametne specijalizacije i izrazili zadovoljstvo aktivnim učešćem akademskog i privrednog sektora u procesu razvoja iste.

Sastanak je okupio oko 30 predstavnika sljedećih institucija, i to: Univerziteta Crne Gore – Elektrotehničkog fakulteta, Privredne komore Crne Gore, Ministarstva ekonomije, Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, Jugopetrola, Crnogorskog Elektroprenosnog Sistema, Crnogorskog operatora tržišta električne energije, Rudnika uglja Pljevlja, Rudnika Berane, Mezon doo, INA Crna Gora, Jaha solar, Potencijal, Paka Europe, Komunalne usluge doo, i National Trade of Montenegro doo. Učesnici su imali priliku da razmijene mišljenja i ideje o užim oblastima razvoja u okviru sektora Energetike.

U Crnoj Gori postoji nekoliko bazičnih energetskih sektora – hidro, termo, solar i vjetro. Međutim, pažnju privlače istraživanja ugljovodonika, pa bi u perspektivi mogla biti razvijena moguća nova industrijska grana bazirana na eksploataciji ugljovodonika kao energenta. Učesnici sastanka su iznijeli svoja iskustva da energetska preduzeća usvajaju nova inovativna rješenja kod solarnih sistema, kao i da određena energetska preduzeća vrše ulaganja/ispitivanja u pametne objekte (kuće, zgrade, hotele, raskrsnice i sl.), kao i u pametne energetske mreže. Glavne podoblasti sa velikim razvojnim potencijalom baziraju se na solarnim sistemima, hibridnim sistemima, a u planu su sistemi za punionice elektromobila.

Takođe, u našoj državi postoji mogućnost poboljšane upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u upravljanju proizvodnjom električne energije iz svih izvora energije. Na taj način bi se ostvarilo umrežavanje svih proizvodnih kapaciteta.

Posebno su istaknute podoblasti u sektoru koje daju sinergetski efekat u odnosu na ostale prioritetne sektore koji su do sada identifikovani: Poljoprivreda, Prerađivačka industrija, Zdravlje i kvalitet života, Građevina, Turizam i ICT. U tom kontekstu, naglašena je sinergija sa građevinarstvom, u smislu: energetske efikasnosti, upotrebe nanotehnologija, upotrebe otpada za proizvodnju novih proizvoda u građevinarstvu, i efikasno upravljanje električnim građevinskim mašinama, što će biti jedna od tema predstojećeg sastanka Radne grupe za građevinarstvo.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr