Objavljeno: 07/06/2017

Održan sastanak sa predstavnicima Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije

Predstavnici Ministarstva nauke i Ministarstva ekonomije sastali su se juče, 05. jula 2017. godine u Beogradu, sa predstavnicima Udruženog istraživačkog centra (JRC) Evropske komisije, a vezi sa izradom Strategije Pametne specijalizacije – S3.

Sastanak je organizovan u okviru seminara za grupu zemalja (Srbija, Moldavija, Ukrajina) koje su takođe počele rad na Strategiji, i predstavnici ministarstava imali su priliku da se upoznaju sa procesom mapiranja ekonomskog, naučnog i inovacionog potencijala u navedenim zemljama.

Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost dr Darko Petrušić, prezentovao je korake koje je Crna Gora preduzela na uspostavljanju ovog dokumenta i istakao da je njegova izrada jedan od prioriteta Ministarstva nauke.

Predstavnici Udruženog istraživačkog centra dali su korisne smjernice za nastavak rada na dokumentu i najavili dolazak u Crnu Goru na jesen ove godine kako bi učestvovali na događaju na kojem bi se naša naučna zajednica i privrednici bliže upoznali sa ciljevima Strategije Pametne specijalizacije. Takođe, jedan od narednih koraka koji ćemo preduzeti u skorijem periodu jeste registracija naše države na Platformi za pametnu specijalizaciju (S3 Platforma), koja pruža informacije, naučne i profesionalne savjete donosiocima odluka za uspostavljanje i implementaciju njihovih strategija za pametnu specijalizaciju. Danas su članice S3 Platforme 18 zemalja Evropske Unije i 2 zemlje nečlanice EU i 179 regiona (EU + non-EU).

Predstavnici JRC-a posebno su istakli da je za pametnu specijalizaciju neophodna dobra vizija razvoja države, identifikovanje oblasti sa najvećim strateškim potencijalom, razvijanje sistema upravljanja zasnovanog na učešću više aktera i postavljanje strateških prioriteta. Istovremeno, strategija pametne specijalizacije treba da omogući razvoj novih sektorskih oblasti ili industrija investiranjem u istraživanja i razvoj u oblastima koje sadrže strateški potencijal u svakom od evropskih regiona/država.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr