Objavljeno: 14/11/2022

Održana druga sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

Druga sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju održana je 9. novembra 2022. godine u staroj zgradi Vlade sa početkom u 09.00 časova.

Sjednicu je otvorila ministarka nauke i tehnološkog razvoja, predsjednica Savjeta prof. dr Biljana Šćepanović.

“Uloga svih nas je da promovišemo mogućnosti koje pametna specijalizacija nudi i da se sada aktivno uključimo u dijelu implementacije i kreiranja programskog okvira koji će značiti njenu punu ostvarenost”, poručila je predsjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju prof. dr Biljana Šćepanović.

Naglašavajući da je neophodno da svi resori iskoriste šansu koju nam pametna specijalizacija nudi jer, kako je istakla Šćepanović, ekonomskog razvoja i prosperiteta nema bez znanja i inovacija, koji sami za sebe ne mogu nositi promjenu koju očekujemo, ukoliko privreda ne prepozna njen potencijal.

“Pametna specijalizacija nam omogućava da kroz strategiju dugoročnog ekonomskog rasta zasnovanog na znanju i inovacijama, ostvarimo vidljiv i mjerljiv napredak”, istakla je Šćepanović.

Na sjednici je potencirana važnost ovog strateškog usmjerenjaCrne Gore, koje ukoliko se pametno iskoristi, omogućava našoj zemlji da bude spremnija za saradnju ne samo na nacionalnom, već regionalnom i međunarodnom nivou u trenutku učlanjenja u EU.

Na drugoj po redu sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju posebna pažnja bila je posvećena iznalaženju sistemskog rješenja za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata, a govorilo se i o:
☑️realizaciji mjera podrške u sektoru industrije sa smjernicama za dalji razvoj;
☑️realizaciji projekata u oblasti poljoprivrede;
☑️strateškom i normativnom okviru o upravljanju otpadom;
☑️saradnji sa Savjetom za naučno-istraživačku djelatnost, te potencijalu za jačanje te saradnje.

Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti, upravlja inovacionom djelatnošću kroz ostvarivanje saradnje organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, privrede i drugih subjekata.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr