Objavljeno: 29/06/2022

Održana prva Ministarstka konferencija za istraživanje i inovacije Unije za Mediteran (UfM)

Prva Ministarska konferencija za istraživanje i inovacije (R&I) održana je juče, 27. juna 2022. godine u on line formatu, a sa ciljem unapređenja međunarodne saradnje u nauci te obezbjeđenja podrške razvoju koncepta društva znanja u Regionu Mediterana.

Uz ko-predsjedavanje Evropske unije i Hašemitske Kraljevine Jordan, domaćin Konferencije bila je gđa Sylvie Retailleau, ministarka visokog obrazovanja i istraživanja Republike Francuske, a u okviru francuskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.

Sagledavajući tekuće i buduće izazove u Regionu Mediterana, resorni ministri za nauku, istraživanje i inovacije zemalja članica Unije za Mediteran, usvojili su Ministarsku deklaraciju kojom su precizirani dalji pravci u domenu jačanja međunarodne saradnje, jačanja veza istraživanja, inovacija i vještina kao i podrška izgradnji kapaciteta, koordinisanju zajedničkih akcija, uključujući održivi razvoj i zapošljivost.

Ministri su takođe prihvatili i tri prethodno pripremljene i usaglašene mape puta za istraživanje i inovacije u oblastima klimatskih promjena, obnovljive energije i zdravlja, a koje će takođe u narednom periodu biti osnov saradnje za zemlje članice Unije za Mediteran. Realizacija aktivnosti iz navedenog vršiće se kroz Plan implementacije, na način što će zajednički dogovoreni prioriteti biti pretočeni u specifične akcije.

U ime Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, učešće je uzela mr Smilja Kažić Vujačić, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju.

 Tekst Ministarske deklaracije možete preuzeti ovdje.

https://www.gov.me/clanak/odrzana-prva-ministarska-konferencija-za-istrazivanje-i-inovacije-unije-za-mediteran-ufm

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr