Objavljeno: 26/07/2022

Održana prva obuka o pripremi prijave za kolaborativni grant Fonda za inovacije

Privredna komora Crne Gore i Fond za inovacije Crne Gore organizovali su 20. jula obuku pod nazivom  „Kako pripremiti prijavu za kolaborativni grant“ u okviru Javnog poziva za kolaborativne grantove za inovacije, koji je otvoren 28. juna u ukupnom iznosu od 670.000 eura.

Predmet ovog poziva je dodjela grantova za inovacije čija je osnovna svrha podsticanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća sa naučnoistraživačkim ustanovama i/ili drugimmikro, malim i srednjim preduzećima u izradi i sprovođenju inovativnih projekata sa ciljem stvaranja novih proizvoda i usluga, kao i tehnologija sa značajnim, održivim budućim uticajem i tržišnim potencijalom.

Ksenija Đukanović, samostalna savjetnica u Sektoru za obrazovanje i kvalitet kazala je da obuka predstavlja nastavak uspješne saradnje ove dvije institucije, a svim zainteresovanim učesnicima omogućava da se upoznaju sa sadržajem prijave i propratnom dokumentacijom, kao i da steknu neophodne vještine za pisanje projektnog predloga i za izradu bisnis plana, budžeta i finansijskih projekcija.

Bojana Femić Radosavović direktorica Fonda za inovacije istakla je da uloga ovog Fonda nije samo finaninsiranje, već i edukacija cijele zajednice.

– Zbog toga smo odlučili da organizujemo više obuka kao što je današnja, gdje ćemo dovoditi međunarodne stručnjake iz oblasti inovacija, koji će vam pomoći da svoju biznis ideju predstavite na pravi način, ali i pružiti sve neophodne informacije o učešću u projektima – kazala je ona.

Predavač je bio međunarodni stručnjak za razvoj poslovanja i mentor za startap kompanije i UNDP konsultant Fonda za inovacije, Vladimir Vojvodić, sa deset godina praktičnog iskustva u oblasti inovacija. Osnivač je konsultantske firme Mercury Project, bivši dugogodišnji menadžer u Fondu za inovacionu djelatnost Srbije i direktor za razvoj poslovanja u kompaniji Fullo, koja se bavi digitalnim marketingom.

On je učesnicima seminara pojasnio sami tok prijave na Javni poziv sa propratnom dokumentacijom, te predstavio neophodne vještine za izradu i prezentaciju biznis plana, kao i projektnih predloga.

Vojvodić je kazao da je jedna od ključnih stvari u ovom procesu kako prezentovati svoju ideju, odnosno isporučiti ,,elevator pitch” (kratku i ubjedljivu informaciju), što može biti od velikog značaja kada je u pitanju finansijska pomoć za projekte.

On je takođe ukazao na značaj poslovnog plana, koji predstavlja strateški dokument i konstantno evoluira na osnovu našeg napretka i spoljnjih faktora, te može biti korišćen za komunikaciju sa bilo kojom vrstom investitora.

– Poslovni plan objašnjava kako inovacija funkcioniše i donosi vrijednost iz pozicije kupca, ukazuje na ciljana tržišta i plan izlaska na ista, a predstavlja i plan razvoja i upravljanja rizicima – zaključio je on.

Obuku je pratilo više od 60 učesnika u sali i preko online platforme, a za sve one koji nisu bili u mogućnosti da učestvuju, snimak obuke biće dostupan i na sajtu Fonda za inovacije.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr