Objavljeno: 10/10/2022

Održana prva obuka za članove Inovacionih radnih grupa

U okviru EU projekta „Jačanje kapaciteta za podršku primjeni Strategije pametne specijalizacije“ (TASIS3) u petak, 7. oktobra 2022. godine, za članove Inovacionih radnih grupa, održana je obuka pod nazivom “Inovacijska politika i EU finansiranje“.

U uvodnom dijelu, učesnicima se obratila Marijeta Barjaktarović Lanzardi, Nacionalna S3 koordinatorka.

Alessia Pozzi, rukovoditeljka projekta, dala je detaljan prikaz inovacijske politike i modele EU finansiranja u cilju što efikasnijeg sprovođenja S3.

Radionica je kroz prezentaciju i aktivnu diskusiju omogućila unapređenje znanja iz ove oblasti, te je od strane učesnika ocijenjena kao veoma uspješna.

Projekat TASIS3 kojim koordinira Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma finansira se iz EU IPA II sredstava sa ciljem da doprinese uspostavljanju funkcionalnog inovacionog eko-sistema zasnovanog na S3 konceptu, kroz izgradnju institucionalnih kapaciteta i unapređenje inovacionih kapaciteta crnogorskih mikro, malih i srednjih preduzeća.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr