Objavljeno: 16/12/2022

Održana završna sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju za 2022. godinu

Treća sjednica novog saziva Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i poslednja za ovu godinu održana je 14. decembra 2022. godine.

Pored članova Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, sjednici su prisustvovali koordinatori inovacionih radnih grupa za prioritetne oblasti Strategije pametne specijalizacije, koji su Savjetu predstavili zaključke dosadašnjeg rada, na čemu je i bio fokus ove sjednice Savjeta. Inovacione radne grupe formirane su uz podršku UNDP-a, u septembru tekuće godine kao radna tijela koja pružaju podršku Savjetu za inovacije i pametnu specijalizaciju za četiri prioritetne oblasti, shodno zaključcima za prve sjednice Savjeta, a počele su sa radom u oktobru ove godine.

Predstavljajući ključne probleme koje su identifikovali analizom stanja u prioritetnim oblastima, koordinatori inovacionih radnih grupa predstavili su Savjetu i konkretna rješenja, preporuke i plan daljih aktivnosti. Podsjećanja radi, prioritetne oblasti Strategije pametne specijalizacije su: održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam, i informaciono-komunikacione tehnologije. Savjet je pohvalio rad inovacionih radnih grupa, imajući u vidu da je za izuzetno kratak vremenski period održan veliki broj sastanaka sa ključnim stejkholderima, te izdvojeni ključni problemi i kreirane preporuke za naredni period.

„Pored toga, kako je uloga Savjeta, između ostalog, javno promovisanje značaja inovacija i pametne specijalizacije za ukupan društveno-ekonomski razvoj Crne Gore i poboljšanje kvaliteta života građana, za 2023. godinu posvetićemo posebnu pažnju komunikaciji i promociji inovacija i pametne specijalizacije, sa ciljem jačanja vidljivosti S3 u Crnoj Gori. Nalazi Inovacionih radnih grupa upućuju na nedostatak informisanosti u pojedinim segmentima, što ukazuje na potrebu da svi zajedno posvetimo više pažnje ovom pitanju“, istakla je predsjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović.

Na sjednici Savjeta prezentovane su i informacije iz resora: Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstva kapitalnih investicija, Ministarstva javne uprave i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Ministarka Šćepanović istakla je da je veliko zadovoljstvo što je planirani program za 2022. godinu uspješno realizovan, te da se uspjeh rada Savjeta mjeri nivoom ostvarene saradnje medju resorima, koji je prepoznat i od strane Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije

„Danas, sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je saradnja znatno unaprijeđena, prije svega zbog upješno postavljenog Nacionalnog S3 implementacionog okvira i aktivne uloge radnih tijela u prethodnom periodu: Međuinstitucionalne S3 grupe i Inovacionih radnih grupa za četiri prioritetne oblasti“, navela je ministarka Šćepanović.

Na sjednici Savjeta predstavljen je i usvojen Program podrške Fonda za inovacije Crne Gore iz domena S3 za 2023. godinu, koji utvrdjuje realizaciju osam programskih linija Fonda u 2023. godini. Predloženi Budžet za podršku Fonda u 2023. godini je 2 miliona eura i ukoliko bude usvojen u Skupštini Crne Gore, uz dodatnu ostalu podršku inovacionoj zajednici i podršku inovacionim infrastrukturama, biće najveci budžet za inovacionu djelatnost do sada.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr