Objavljeno: 03/08/2022

Ojačati saradnju svih aktera u sektoru zdravstvenog turizma

Iako su turizam i zdravlje osnovni stubovi posvećenosti održivom razvoju, saradnja dva sektora u Crnoj Gori još uvijek nije u potpunosti definisana i iskorišćena za postizanje sinergijskog efekta između nadležnih institucija, poručeno je sa druge sjednice Koordinacionog odbora zdravstvenog turizma Privredne komore Crne gore koja je održana 28. jula 2022. godine. U narednom periodu neophodno je kreirati registar institucija koje se bave pružanjem usluga u oblasti zdravstvenog turizma.

Sjednicu je vodila predsjednica Odbora dr Marina Delić, a u radu sjednice, pored članova Odbora, učestvovali su predstavnici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstva zdravlja.

Na sjednici je bilo riječi i o prvoj Konferenciji pod nazivom “Wellbeing as a travel trend”, koju su organizovali Ministarstvo zdravlja Crne Gore i Udruženje za održivi razvoj, a koja je bila posvećena potencijalima i mogućnostima razvoja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori. Konferencija je organizovana u okviru Erasmus+ projekta DigNest, realizovanog od strane partnerskih institucija iz Crne Gore, Njemačke, Grčke, Mađarske, Slovenije i Srbije, Ministarstva zdravlja i Udruženja za održivi razvoj.

Tokom sjednice prezentovan je Javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova, koji je objavljen 26. juna 2022. godine, a čija je ukupna vrijednost 200.000 eura. Predmet konkursa je sufinansiranje startap projekata, koji će ponuditi digitalna rješenja u četiri prioritetna područja pametne specijalizacije. Na ovaj konkurs mogu se prijaviti startapovi koji tek kreću ili imaju poslovnu ideju, kao i startapovi koji su već registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS). Na sjednici su predstavljeni uslovi za prijavljivanje na konkurs, kriterijumi i proces evaluacije projekata, način dodjele sredstava po ovom konkursu, kao i Uputstvo za aplikante, koji čini sastavni dio konkursa. Očekivani rezultati Konkursa treba da budu vidljivi kroz povećanje broja, ali i kvaliteta poslovanja startapova koji se zasnivaju na istraživanju i razvoju, te pokazuju potencijal izlaska na globalno tržište, ili kroz povećanje broja inovacija koje doprinose rješavanju društvenih izazova na održiv način. Takođe, očekuje se da će, osim jačanja startap zajednice u Crnoj Gori, ovaj konkurs doprinijeti i nizu digitalnih rješenja, kao i usmjeravanju budućeg rada startap zajednice ka prioritetnim oblastima S3.

Zaključci:

  1. Turizam i zdravlje su osnovni stubovi posvećenosti održivom razvoju a saradnja između sektora turizma i zdravstva u Crnoj Gori, još uvijek nije u potpunosti definisana i iskorišćena za postizanje sinergijskog efekta između nadležnih institucija. Kao glavni izazovi su prepoznati: umreženost relevantnih institucija i međuresorska komunikacija. Potrebno je ojačati međuresorsku saradnju s obzirom na zajedničke ingerencije nad zdravstvenim turizmom;
  2. Za potrebe sprovođenje Programa razvoja zdravstvenog turizma donešen je Akcioni plan do 31.12.2023. godine. Potrebno je sačiniti Izvještaj o realizaciji i po potrebi revidirati Akcioni plan;
  3. U saradnji sa Inovacionom radnom grupom Savjeta za pametnu specijalizaciju, iniciraće se zajednički sastanak sa Koordinacionim odborom zdravstvenog turizma u cilju zajedničkih aktivnosti i podrške u vezi sa inovativnim idejama na temu zdravstvenog turizma;
  4. U Crnoj Gori ne postoji popis ili registar pružaoca usluga zdravstvenog turizma, koji su zbog toga nedovoljno vidljivi. Potrebno je ažurirati Centralni turistički registar i unijeti sve pružaoce usluga zdravstvenog turizma. Shodno navedenom, apeluje se na Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da sačini spisak pružaoca usluga zdravstvenog turizma;
  5. Potrebno je sačiniti integrisanu online platformu pružaoca zdravstvenih usluga, shodno aktivnostima koje su definisane Strategijom pametne specijalizacije;
  6. Potrebno je od strane nadležnih ministarstava zdravlja i ekonomskog razvoja i turizma, oformiti Kancelariju za održivi i zdravstveni turizam.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr