Objavljeno: 09/05/2023

Otvoreno pet programa Fonda za inovacije Crne Gore

Fond za inovacije Crne Gore raspisao je danas Javne pozive za dodjelu grantova za provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove,  podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i zaštitu i razvoj pronalaska. Ukupna vrijednost raspisanih poziva iznosi 650.000 eura. Javni pozivi i neophodna dokumentacija za prijavu objavljeni su na sajtu Fonda (www.fondzainovacije.me).

Ključni ciljevi ovih programa su jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za razvoj inovacija, afirmacija inovacionog preduzetništva i izgradnja održivog ambijenta za prevođenje ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu, kao i promocija i popularizacija inovacija, strategije pametne specijalizacije i saradnje naučnoistraživačkih ustanova i privrede.  Svaki javni poziv ima specifičnu ciljnu javnost kojoj je namijenjen, a kada se pogleda kumulativno, obuhvaćeni su svi domaći akteri našeg inovacionog ekosistema. Svi pozivi su usmjereni ka mikro, malim ili srednjim privrednim društvima, kao i naučnoistraživačkim ustanovama, na neke pozive se mogu prijaviti i nevladine organizacije kao i druge organizacije ili ustanove registrovane u Crnoj Gori, a vaučeri za zaštitu i razvoj pronalaska dostupni su i fizičkim licima.

Zato vas pozivamo da detaljne informacije o pozivima pogledate na našem sajtu:

  • Javni poziv za provjeru inovativnog koncepta – detalji poziva
  • Javni poziv za strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove – detalji poziva
  • Javni poziv za finansiranje aktivnosti za realizaciju edukativnoh programa u oblastima pametne specijalizacije – detalji poziva
  • Javni poziv za podsticanje inovacione kulture – detalji poziva
  • Javni poziv za vaučere za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska – detalji poziva

Ujedno vas pozivamo i na Info dane o navedenim programima, koji će biti održani u sljedećim gradovima:

  • Podgorica (Privredna komora, 15. maj u 12h)
  • Nikšić (Tehnopolis, 16. maj u 13h)
  • Bar (Biznis centar Bar, 17. maj u 12h)
  • Bijelo Polje (EU kutak, 18. maj u 12h)

Za info dane se možete prijaviti na sljedećem linku – Info dani – Promocija Javnih poziva Fonda za inovacije Crne Gore (google.com)

Za sve aktuelne pozive, obuke i informacije pratite Fond za inovacije Crne Gore na društvenim mrežama: LinkedInFacebook i Instagram.

Izvor: Otvoreno pet programa podrške Fonda za inovacije | Fond za Inovacije

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr