Objavljeno: 15/06/2022

Pametan i održiv transport značajan u uspostavljanju zelene i digitalizovane Crne Gore

“Projekat Jačanje ključne vazduhoplovne tehnologije za pametne sisteme za nadzor transporta – SkEye jedan je od dobrih primjera prekogranične saradnje i partnerstava i odlična osnova za naše buduće aktivnosti u oblasti pametnog i održivog turizma” kazala je ministarka Biljana Šćepanović, na otvaranju završne konferencije ovog projekta, i izrazila zadovoljstvo što je u prilici da podijeli pristupe i viziju budućeg razvoja u oblasti nauke, istraživanja i inovacija.

Ministarka je kazala da pametan i održivi transport savršeno dopunjuje naše strateške napore da promovišemo pametni rast kao jedan od ključnih stubova ekonomskog razvoja i napomenula da je naša zemlja usvojila Strategiju pametne specijalizacije još 2019. godine, kojom definiše četiri prioriteta u okviru kojih je pametan i održiv transport jako značajan za uspostavljanje zelene i digitalizovane Crne Gore.

“Crna Gora aktivno implementira S3 kroz Operativni program za implementaciju Pametne specijalizacije i naša glavna ambicija je da imamo sve više fokusiranih istraživačkih i inovativnih programa kako bismo postigli ciljeve i konkretnije odgovorili na različite izazove na terenu prepoznate u okviru određene prioritetne oblasti” istakla je Šćepanović. Kazala je da je naš institucionalni okvir ojačan novim organizacijama, kao što su novi Savet za inovacije i pametnu specijalizaciju, Inovacioni fond, ali i inovativne S3 radne grupe koji će kontinuirano diskutovati i poboljšavati pristup i modalitete finansiranja.

Ministarka je iskoristila priliku i da najavi novi S3 portal, koji se nalazi u završnoj fazi razvoja, a koji će biti sjedište svih institucija, stejkholdera i potencijalnih učesnika.

Konferencija u organizaciji IPC Tehnopolis, Ulcinj 14.6.2022.

Na Konferenciji se govorilo i o trenutnom stanju i razvoju urbane avio mobilnosti kao i napredne avio mobilnosti u regionu Južnog Jadrana. Ujedno je bila i prilika da se predstave postignuti rezultati projekta ali i buduće aktivnosti na polju razvoja inovativnih rješenja u vazduhoplovnoj mobilnosti. Konferenciju je organizovao Inovacioni preduzetnički centar Tehnopolis u saradnji sa partnerima Distretto Tecnologico Aerospaziale iz Italije i Upravom za civilno vazduhoplovstvo iz Albanije, održala se od 13. i 14. juna 2022. godine u Ulcinju.

Projekat SkEye ko-finansira Evropska unija kroz program Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr