Objavljeno: 21/09/2022

Pametna specijalizacija – budućnost Crne Gore

Održan prvi zajednički sastanak Međuinstitucionalne S3 grupe i Inovacionih radnih grupa

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je formiralo Međuinstitucionalnu S3 grupu i inovacione radne grupe, kao radna tijela koja pružaju podršku Savjetu za inovacije i pametnu specijalizaciju za tri vertikalne prioritetne oblasti Strategije pametne specijalizacije: Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane; Energija i održiva životna sredina; Održivi i zdravstveni turizam i Informaciono-komunikacione tehnologije, kao horizontalnu prioritetnu oblast. 

Koncept pametne specijalizacije definisan u okviru procesa preduzetničkog otkrivanja, koji predstavlja glavni zadatak inovacionih radnih grupa, aktivno je razmatran na prvom zajedničkom sastanku ovih grupa, koji je održan juče, 20. septembra 2022. godine. Pored inovacionih radnih grupa, juče su se sastali i predstavnici Međuinstitucionalne S3 grupe, upravljačko – koordinacionog tijela međuinstitucionalne saradnje, koja je ove godine u nešto širem sastavu, a u cilju što boljeg institucionalnog povezivanja i praćenja implementacije Strategije pametne specijalizacije.

Crna Gora je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je harmonizovala svoj implementacioni okvir sa preporukama Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije – DG JRC (Directorate-General Joint Research Centre). U prethodnom periodu postavljeni su temelji za efikasan dalji razvoj pametne specijalizacije, te je pored Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju kao ključnog nacionalnog tijela S3 implementacionog okvira, uz novoformiranu Međuinstitucionalnu S3 grupu i Inovacione radne grupe za prioritetne oblasti, kreiran komplementaran sastav koji može odgovoriti izazovima primjene Strategije pametne specijalizacije. Kreiranjem ovakvog okvira, cilj je uključiti aktere iz targetiranih oblasti i konkretno definisati dalje pravce razvoja i aktivnosti koje dovode do željenog rezultata, a to je zdrava, digitalizovana i održiva Crna Gora.

Zadatak tijela čiji su se članovi ovom prilikom sastali jeste i postupanje po jasno određenim prioritetima i izdvojenim fokusnim područjima u okviru prioriteta, uz zajedničko kreiranje indikatora koji će omogućiti preciznije izvještavanje. Sastanku su se priključile i ekspertkinje za S3 politike Udruženog istraživačkog centra Evropske komisije, Katarzyna Kaczkowska i Alessia Pozzi, kroz IPA projekat Tehničke pomoći za podršku implementaciji Strategije pametne specijalizacije u Crnoj Gori, a koje su sa učesnicima podijelile pozitivna iskustva iz regiona i Evrope.

Kako bi se ukazalo na važnost Strategije pametne specijalizacije u zemlji, Međuinstitucionalna S3 grupa i Inovacione radne grupe imaju zadatak da kohezionim djelovanjem prepoznaju komparativne prednosti koje Crna Gora ima kada su u pitanju prioritetne oblasti i evidentiraju probleme sa kojima se inovaciona zajednica do sada suočavala, kako bi se iskoristile razvojne šanse prepoznatih prioritetnih oblasti za dalje planiranje i kreiranje konkretnih programa.  

U tom kontekstu, poruka donosiocima odluka jeste prepoznavanje Strategije pametne specijalizacije kao krovne razvojne strategije, te usklađivanje prioriteta na nacionalom nivou i generalno veća ulaganja u inovacije i digitalizaciju. Pored toga, neophodno je raditi na strategiji komunikacije i edukacije u ovoj oblasti, a u cilju što boljeg prepoznavanja potreba, ali i šansi u S3 oblastima: održive poljoprivrede i lanca vrijednosti hrane, energije i održive životne sredine, održivog i zdravstvenog turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr