Objavljeno: 03/06/2024

Podrška za startap timove, mikro, mala i srednja preduzeća, istraživačke organizacije, pronalazače i inovatore

U cilju jačanja kapaciteta crnogorskog inovacionog ekosistema i promocije inovacione kulture, Fond za inovacije Crne Gore objavljuje pet programa podrške, ukupne vrijednosti 1.6 miliona eura. Programi podrške su namijenjeni startap timovima, mikro, malim i srednjim preduzećima, istraživačkim organizacijama, pronalazačima i inovatorima, nudeći im finansijsku i mentorsku podršku za razvoj inovativnih ideja i projekata.

Zainteresovani se mogu prijaviti na sljedeće programe podrške:

  • Kolaborativni grantovi za inovacije – Sa budžetom od 1.000.000 eura, ova programska linija podstiče saradnju između mikro, malih i srednjih preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija. Fokus je na projektima koji doprinose razvoju novih proizvoda, usluga, tehnologija ili procesa, a mogući iznos granta Fonda je od 50.000 do 200.000 eura po projektu.
  • Podrška ranoj fazi razvoja startapova – Sa budžetom od 350.000 eura cilj ovog programa je unapređenje startap zajednice u Crnoj Gori kroz podršku rastu i razvoju postojećih i novih startap preduzeća. Na program se mogu prijaviti timovi ili postojeća startap preduzeća koji razvijaju rješenja sa visokim potencijalom rasta na tržištu. Grant Fonda vrijednosti do 35.000 eura po projektu im omogućava ne samo finansijsku, već i mentorsku podršku koja je izuzetno značajna u ovoj fazi razvoja.
  • Realizacija edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije – Sa budžetom od 150.000 eura, ovaj program ima za cilj ostvarenje kontinuiranog doprinosa rastu konkurentnosti Crne Gore i izgradnji ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju kroz angažovanje istaknutih profesionalaca, naučnika, inovatora i/ili preduzetnika iz zemlje i inostranstva, koji bi u strukturiranom obliku, kroz obuke u trajanju do 6 mjeseci mogli da doprinesu unapređenju znanja i vještina mladih ljudi (učenika, studenata, mladih istraživača i profesionalaca). Maksimalni iznos podrške je 10.000 eura po prijavi.
  • Podsticanje inovacione kulture – Sa budžetom od 80.000 eura, ova programska linija nudi do 8.000 eura po prijavi za organizaciju događaja, takmičenja inovativnih ideja i drugih aktivnosti usmjerenih na razvoj kreativnosti i inovativnosti koje aktivno promovišu inovacionu kulturu.
  • Vaučeri za zaštitu i razvoj pronalazaka – Sa fondom od 20.000 eura, kroz ovu programsku liniju Fond dodjeljuje vaučere za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska u zemlji i inostranstvu (EPO/WIPO). Ključni cilj ove programske linije jeste podsticanje konkurentnosti pravnih lica u Crnoj Gori kroz zaštitu intelektualne svojine u zemlji ili inostranstvu, kao i fizičkih lica koja obavljaju inovacionu djelatnost (pronalazači ili inovatori) da zaštite svoj pronalazak patentom kako bi pristupili daljem ispitivanju pronalaska, poput ispitivanja u laboratorijskim uslovima, izradi prototipa i daljim fazama razvoja pronalaska koji vode eventualnoj komercijalizaciji i plasmanu na domaće ili međunarodno tržište.

“U svijetu koji se neprestano mijenja, inovacije postaju temelj na kojem gradimo održivu i prosperitetnu budućnost. Fond za inovacije Crne Gore želi da osnaži i inspiriše sve one koji teže inovativnoj budućnosti i stvaranju novih vrijednosti. S tim ciljem objavljujemo pet programa podrške, dizajniranih da podstaknu inovativnost i konkurentnost crnogorske privrede, pružajući finansijsku podršku i resurse za razvoj inovativnih projekata, proizvoda i usluga. Pozivamo sve zainteresovane da posjete našu web stranicu www.fondzainovacije.me i informišu se o detaljima poziva.” istakla je Bojana Femić-Radosavović, izvršna direktorica Fonda za inovacije Crne Gore.

Javni pozivi i neophodna dokumentacija za prijavu dostupni su na zvaničnoj web stranici Fonda (www.fondzainovacije.me), dok se prijave vrše preko portala: www.programifonda.me.

Fond za inovacije organizovaće info dane i online informativne sesije za potencijalne aplikante, sa ciljem detaljnijeg upoznavanja sa mogućnostima koje ovi javni pozivi nude. Info dani će biti održani u više gradova, dok će se online sesije održavati svake srijede preko Zoom aplikacije čiji će link biti objavljen na web sajtu i društvenim mrežama Fonda.

Info dani za ovaj javni poziv biće održani u sljedećim gradovima:

  • Podgorica – 3. jun u 12h – Privredna komora (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica)
  • Nikšić – 4. jun u 12h – Tehnopolis (Radoja Dakića bb, Nikšić)
  • Bar – 5. jun u 11h Biznis centar Bar (Bulevar Revolucije bb, Bar)
  • Berane 10. jun u 11h – Regionalni biznis centar ( Rudeš bb, Berane)

U Fondu za inovacije Crne Gore vjerujemo da svaka inovacija donosi korak naprijed ka prosperitetu i razvoju naše zajednice.

Srdačno vas pozivamo da zajedno gradimo inovativnu budućnost.

INOVACIJE SE ISPLATE!

Za sve aktuelne pozive, obuke i informacije, zainteresovani se mogu informisati putem web sajta Fonda (www.fondzainovacije.me) i pratiti objave na društvenim mrežama: LinkedInFacebook i Instagram.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr