Objavljeno: 17/12/2021

Premijer Krivokapić na prvoj sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju: Pametna specijalizacija predstavlja osnov za ubrzani ekonomski razvoj

Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapićpredsjedavao je danas prvom sjednicom novog Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, koji predstavlja ključno savjetodavno tijelo Vlade u postizanju ciljeva za razvoj ekonomije i društva zasnovanog na znanju i inovacijama. Savjet, shodno zakonu, upravlja inovacionom djelatnošću kroz ostvarivanje saradnje organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, privrede i drugih subjekata.

U prethodnom periodu, kroz informaciju o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije (2019-2024) za period 2019-2020, sa kojim se Savjet tokom današnje sjednice i upoznao, utvrđeno je da nisu postignuti očekivani rezultati. Pored neadekvatne koordinacije, ono što je takođe uzrokovalo ograničenja u sprovođenju instrumenata politike jeste nepostojanje jasne nacionalne strukture za implementaciju Strategije, kao i neprecizna definisanost uloga među institucijama i nekoordinisano djelovanje aktera u S3 ekosistemu.

Tim povodom, predsjednik Savjeta, premijer Krivokapić istakao je da pametna specijalizacija predstavlja osnov za ubrzani ekonomski razvoj, te da je neophodno spojiti tri ključna stuba, a to su, istraživanje i razvoj, inovacije i ljudski kapital.

Postoji veliki ljudski potencijal, međutim mi to nismo iskoristili. Zato je dodatna uloga ovoga Savjeta da pomogne svima nama da pospješimo procese, da bi ti procesi imali vidljivi rezultat. Ako se to ne desi tokom rada ovog Savjeta, onda niko od nas nije odgovorio svojoj funkciji, kazao je premijer Krivokapić.

Savjet je razmotrio i usvojio Informaciju o razvoju inovacione politike i pametne specijalizacije u Crnoj Gori, koju je predstavio ministar ekonomskog razvoja, mr Jakov Milatović i koja daje presjek važnih rezultata koje je ministarstvo u ovoj oblasti postiglo. 

Posebno mi je zadovoljstvo da su naše reformske aktovnosti u proteklih godinu dana rezultirale značajnim povećanjem ulaganja u inovacije za 2022. godinu, tokom koje će inovacionoj zajednici biti na raspolaganju oko 7,5 miliona eura, istakao je Milatović. 

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, dr Milena Lipovina-Božović je predstavila Nacionalni S3 implementacioni okvir, koji je pripremljen na osnovu prijedloga Generalnog direktorata Udruženi istraživački centar (DG JRC) Evropske komisije, a uzimajući u obzir specifičnost crnogorskog inovacionog ekosistema, koji je Savjet i usvojio. 

Savjet je takođe dao pozitivno mišljenje na veoma važan razvojni dokument za koji je, prilikom uslovnog odobrenja Strategije pametne specijalizacije Crne Gore, Evropska komisija, u vidu tehničkih preporuka dala uputstva Crnoj Gori kako da dalje unaprijedi S3 i dovede do efikasnije implementacije. Riječ je o Operativnom programu za sprovođenje Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 s Akcionim planom 2021-2022, koje je pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa svim relevantnim akterima u sistemu inovacija, a koji donosi brojne novine u odnosu na Strategiju i broji 12 operativnih ciljeva i 65 aktivnosti za čiju je  realizaciju je izdvojeno 70,5 miliona eura.

Takođe, u saradnji sa UNDP-ijem obezbijeđena je stručna podrška radu Savjeta, na osnovu Memoraduma o razumijevanju koji je potpisan 27. septembra o.g. između Ministarstva ekonomskog razvoja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Savjet je imenovao i S3 Nacionalnu koordinatorku, mr Marijetu Barjaktarović Lanzardi, v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja. Savjet će narednu (drugu po redu) sjednicu održati u prvom kvartalu 2022. godine.

Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju broji 17 članova: pored nadležnih ministara i glavne pregovaračice Crne Gore za EU, tu su i predstavnici akademskog i privrednog sektora, kao i predstavnik Zajednice opština Crne Gore, imajući u vidu posebno važan segment saradnje i na lokalnom nivou. Takođe, u radu Savjeta učestvuje i Agencija za investicije Crne Gore zbog posebnog značaja umrežavanja investicionih prioriteta, koji su u skladu sa pametnom specijalizacijom.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr