Objavljeno: 19/12/2022

Prezentovana prva dva crnogorska Horizont Evropa projekta vrijedna 3 miliona eura

Prva dva crnogorska koordinatorska Horizont Evropa projekta ukupne vrijednosti oko 3 miliona eura, predstavljena su danas crnogorskoj javnosti na događaju “Crna Gora u EU programu za istraživanje i inovacije-Horizont Evropa”. U pitanju su projekti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica koji se bave podvodnim senzorskim mrežama i crnogorskim vinogradarstvom.

Na otvaranju događaja, ministarka nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljana Šćepanović je istakla da je učešće u programu Horizont Evropa glavni element poglavlja 25: Nauka i istraživanje. Ona je kazala da je Crna Gora svjesna značaja učešća u programima EU.

“U našoj zemlji postoji kritična masa koja je u stanju da napiše uspješne prijave za kvalitetne i međunarodno referentne i relevantne projekte i koja ima naučni kapacitet za njihovu implementaciju” navela je Šćepanović izražavajući zadovoljstvo što su istraživačke i inovacione teme ovih projekata usklađene sa dva S3 prioriteta: održivom poljoprivredom i lancem vrijednosti hrane i informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Prezentovana dva crnogorska Horizont Evropa projekta vrijedna 3 miliona eura, 16.12.2022.

Poslednjih godina istraživanja i inovacije dobijaju na značaju u crnogorskoj ekonomiji. Crna Gora sve više razumije potrebu za stvaranjem međusobno dobro povezanog sistema istraživanja i inovacija ulaganjem u ljudski kapital, vještine i znanje u kombinaciji sa razvojem infrastrukture za inovacije” kazala je gđa Liselote Isakon, zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Isakson je podsjetila da je Crna Gora, na prvom sastanku Zajedničkog odbora EU i Crne Gore održanom prošlog maja, bila ohrabrena i da se obavezala će povećati svoj angažman u okviru Programa, dodajući da se sada vide rezultati jer je naša zemlja uspjela da obezbijedi sredstva za realizaciju za dva projekata – MONUSEN-a i MONTEVITIS-a.

Projekat MONUSEN je crnogorski centar za podvodne senzorske mreže, vrijedan oko 1.45miliona eura od čega je EU učešće oko 1.13miliona eura. Ovaj trogodišnji projekat, koji je startovao 1. juna, pokušaće da prevaziđe jaz koji postoji između Crne Gore i razvijenih Evropskih zemalja, na način što će podsticati različite obike saradnje UCG-a i tri vodeće evropske institucije u ovoj oblasti.

Dr Slavica Tomović

Dr Slavica Tomović je istakla brojene primjene MONUSEN-a kao što su: praćenje zagađenja i zaštita životne sredine, detekcija i eksploatacija minerala i nafte, zaštita obale, mapiranje morskog dna, asistiranu navigaciju i podršku u hitnim operacijama, te pronalaženje olupina brodova, podvodnih mina…

Projekatom MONTEVITIS integriše se sveobuhvatni evropski pristupaza ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje u vinogradarstvu Crne Gore, ukupne  vrijednosi od oko 1.5 miliona eura i 100% je finansiran iz EU fondova. Ugovor o finansiranju ovog projekta je potpisan u novembru mjesecu, a startuje od 1. januara sledeće godine.

Prezentovana dva crnogorska Horizont Evropa projekta vrijedna 3 miliona eura, 16.12.2022.

Prof. dr Marko Simeunović je kazao da će MONTEVITIS unaprijediti reputaciju i povećati vidljivost crnogorske naučne zajednice u svijetu, a razvijeni ekonomski modeli će unaprijediti monitoring i menadžment vinogradima čime se minimiziraju proizvodni troškovi.Takođe, MONTEVITIS će povećati kvaliteta autohtonih i internacionalnih vina, i doprinijeće i umanjenju uticaja klimatskih promjena i smanjenja otpada u proizvodnji.

Prezentovana dva crnogorska Horizont Evropa projekta vrijedna 3 miliona eura, 16.12.2022.

Pored prezentacije projekata, Milena Milonjić, v.d. generalne direktorice za naučnoistraživačku djelatnosti i nacionalna koordinatorka Horizont Evropa programa predstavila nacionalne mjera podrške za učešće u EU programu za istraživanje i inovacije, vrijedno 95,5 milijardi eura, a prisutni su uzeli učešće i razmjenili mišljenja o načinu i modalitetima učešća u ovom programu, u okviru kojeg crnogorske nauučnoistraživačke institucije imaju jednake uslove kao i korisnici iz država članica EU.  

Foto i video: https://www.flickr.com/photos/vladacg/albums/72177720304491637

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr