Završen 30.09.2020.

BoostMeUp I

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
IPC Tehnopolis, Nikšić
Iznos finansiranja:
80000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
134700
EUR

Predakceleracijski program “BoostMeUp” predstavlja nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu.

Program je namijenjen mikro i malim preduzećima (d.o.o.) registrovanim u poslednjih 12 mjeseci, sa sjedištem u Crnoj Gori, čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan za inovativna rješenja, usluge i tehnologije u sledećim oblastima: poljoprivreda i hrana, energetika, ICT, prerađivačka industrija, medicina i kvalitet života, građevinarstvo i turizam a koji nijesu dobili finansijsku podršku veću od 10.000 EUR za razvoj iste ideje/inovacije kao i razvojnim timovima sačinjenim od punoljetnih, poslovno sposobnih osoba sa stalnim boravištem u Crnoj Gori. Program je u potpunosti usklađen sa prioritetima S3 strategije pametne specijalizacije koja omogućava jačanje konkurentnosti ekonomije kroz povezivanje sopstvenih snaga u istraživanju i inovacijama sa potrebama i razvojnim mogućnostima privrede.

Šest ideja koje u Bootcamp-u budu ocijenjene kao najbolje i sa najvećim potencijalom za rast i razvoj će biti odabrani da budi dio četvoromjesečnog programa predakceleracije BoostMeUp u okviru kog će dobiti finansijsku podršku od po 4,500.00 EUR po timu, mentorski program u 7 modula, usluge korišćenja coworking prostora Code Hub Nikšić, FILA inovacione laboratorije, biotehnološke laboratorije, prostora za izradu brzih prototipa.

www.boostmeup.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr