Završen 20.07.2022.

BoostMeUp II

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Korisnik:
IPC Tehnopolis, Nikšić
Iznos finansiranja:
70000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
103600
EUR

Predakceleracijski program “BoostMeUp” predstavlja nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu.

Ovaj program predstavlja drugu generaciju programa predakceleracije, s obzirom da je program uspješno implementiran u periodu decembar 2019 – oktobar 2020. godine. Kroz prvu generaciju programa je podržano 19 timova od kojih je 6 dobilo finansijsku podršku programa.

Program je u potpunosti usklađen sa strateškim i zakonodavnim okvirom za razvoj inovativne poslovne zajednice u Crnoj Gori i namjenjen je mikro i malim preduzećima (d.o.o.) registrovanim u poslednjih 12 mjeseci, sa sjedištem u Crnoj Gori, čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan za inovativna rješenja, usluge i tehnologije u sledećim oblastima: poljoprivreda i hrana, energetika, ICT, prerađivačka industrija, medicina i kvalitet života, građevinarstvo i turizam a koji nijesu dobili finansijsku podršku veću od 10.000 EUR za razvoj iste ideje/inovacije kao i razvojnim timovima sačinjenim od punoljetnih, poslovno sposobnih osoba sa stalnim boravištem u Crnoj Gori a koji nijesu dobili finansijsku podršku veću od 10.000 EUR za razvoj iste ideje/inovacije.

Kroz program će u biti podržano minimum 15 prijavljenih timova, dok će 6 najuspješnijih dobiti podršku programa i u dijelu finansijske podrške. Realizacija programa će se odvijati kroz 7 osnovnih grupa aktivnosti, a odnose se na ostvarivanje osnovnog i posebnih ciljeva programa. Program i njegove aktivnosti nadgledaće projektni tim sastavljen od 8 članova projektnog tima i 12 angažovanih regionalnih, EU i lokalnih eksperata koji će pružiti ekspertsku podršku projektnom timu i implementaciji definisanih grupa aktivnosti programa.

www.boostmeup.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr