Završen 31.05.2022.

DUE MARI – razvoj turizma sljedeće generacije

Dodjeljivač podrške:
Interreg IPA Program prekogranicne saradnje Italija – Albanija – Crna Gora
Ukupna vrijednost projekta:
5203428
EUR

Partneri: Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Albanije, vodeći partner, Regija Pulja – Direktorat za turizam, ekonomiju kulture i valorizaciju teritorije, Regija Molize, INNOVAPUGLIA S.p.A., Ministarstvo ekonomskog razvoja, Nacionalna turistička organizacija.

Projekat DUE MARI usmjeren je na glavni jadransko-jonski izazov – održivi razvoj turizma putem pametnih tehnologija. Održivi turizam ima potencijal da postane glavni pokretač promjena kroz korišćenje inovativne interaktivne platforme Virtual tour, uravnoteži sezonski i masovni turistički pristup, kao i da poveća tražnju i ponudu trenutnih/budućih turističkih rješenja. Projektom DUE MARI će se redefinisati promocija turizma i održivog razvoja i direktno poboljšati vidljivost programskog područja kroz zajedničku interaktivnu platformu na internetu. Osim toga, projekat će doprinijeti promociji lokalnih proizvoda i usluga i promovisati kulturna i prirodna dobra.

Opšti cilj projekta je da doprinese boljoj povezanosti regija kroz stvaranje novih turističkih ruta, unapređenje lokalnog razvoja, kao i promovisanje lokalnih proizvoda i usluga. Projektom DUE MARI će se redefinisati promocija turizma i održivog razvoja i direktno poboljšati vidljivost programskog područja kroz zajedničku interaktivnu platformu na internetu. Osim toga, projekat će doprinijeti promociji lokalnih proizvoda i usluga i promovisati kulturna i prirodna dobra.

Specifični cilj projekta je izrada zajedničke virtuelne internet platforme za poboljšanje održivog rasta turizma, smanjenje sezonalnosti i promocija novih tehnologija i inovativnih pristupa i alata u turističkom marketingu. Glavni cilj je podstaknuti pametan i održiv rast dijeljenjem i primjenom inovativnih IT rješenja za marketing, upravljanje i valorizaciju kulturnih dobara.

Projekat DUE MARI će imati konkretne rezultate kao što su:

  • Izrada zajedničke virtuelne internet platforme koja uključuje tematske rute (npr. vino, rimski carevi, maslinovo ulje, kulturna baština, vjerski putevi);
  • Promocija manje poznatih turističkih destinacija putem pametne tehnologije;
  • Razvoj novih proizvoda i usluga u programskom području;
  • Realizovan po 1 pilot/pokazni projekat po projektu.

Rezultat projekta je zajednički resurs nove generacije za sve partnere, što će pomoći kreatorima politika da na efikasniji način podrže lokalne zajednice, kao i da u ovo područje uđu najnovije interaktivne tehnologije.

https://www.montenegro.travel/me/business/projekti-i-podrska/medunarodna-saradnja-i-projekti/due-mari-razvoj-turizma-sljedece-generacije

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr