Završen 31.12.2020.

Inovacija proizvoda i procesa u crnogorskoj prehrambenoj industriji – INNOFOOD

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Univerzitet Donja Gorica – Fakultet za prehrambene tehnologije, bezbijednost hrane i ekologiju
Iznos finansiranja:
69651
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
99089
EUR

Cilj InnoFood projekta je podsticanje inovativnog razvoja prehrambenog sektora, koristeći resurse prirodnog biodiverziteta i potencijale domaćeg sektora proizvodnje hrane. Misija InnoFood-a je razvoj i unapređenja autohtonih i tradicionalnih prehrambenih poljoprivrednih proizvoda i resursa primjenom savremenih istraživačkih tehnika.  Tradicionalni procesi proizvodnje hrane prilagođavaju se novim trendovima uz zadržavanje autentičnosti i prepoznatljivih karakteristika proizvoda. Ujedno se stvara održiva platforma u lancu vrijednosti proizvodnje hrane koja povezuje različite učesnike (poljoprivredne proizvođače, prehrambene kompanije, istraživačke institucije, potrošače i dr.).

U fokusu projekta je procjena stepena preživljavanja odabranih mikroorganizama izolovanih iz autohtonih proizvoda Crne Gore u ex vivo modelu. Naime, mikrobiom humanog gastro-intestinalnog trakta vrlo je promjenjiv, u zavisnosti od životnog doba, genetskih predispozicija, kao i prehrambenih navika individue. Promjene mikrobioma domaćina mogu uzrokovati smanjenu iskoristivost energije iz hrane, brojne fiziološke poremećaje i bolesti. Mikroorganizmi u hrani najvjerovatnije doprinose održavanju i oporavku ravnoteže mikroflore crijeva. Stoga konzumiranje fermentisane hrane koja sadrži korisne mikroorganizme može podstaći očuvanje zdravog fiziološkog stanja mikroflore crijeva i poboljšanje opšte otpornosti organizma. Proizvodi zastupljeni na tržištu sadrže uglavnom istražene mikroorganizme poznatih karakteristika, pa postoji potreba za otkrivanjem i istraživanjem novih prirodnih niša za izolaciju beneficijalnih mikroorganizama.

Ciljni mikroorganizmi projekta su oni za koje je dokazano da imaju korisna svojstva u organski proizvedenim sirevima sa različitim postotkom masti, surutki, te u fermentisanim mlječnim napicima, a koji su proizvedeni primjenom tradicionalnih tehnologija. Prvo će biti izvršena izolacija i identifikacija autohtonih sojeva bakterija iz različitih tradicionalnih mlječnih proizvoda Crne Gore. Kod tih sojeva biće testiran njihov probiotski potencijal i svojstva koja promovišu zdravlje, a oni koji posjeduju najbolja svojstva biće odabrani za primjenu u proizvodnji novih fermentisanih mliječnih proizvoda sa tradicionalnim karakteristikama. Identifikacija odabranih sojeva biće izvršena primjenom molekularno-bioloških tehnika, biohemijskom identifikacijom, i analizom stepena preživljavanja nakon izloženosti djelovanju digestivnih enzima iz humanog gastro-intestinalog trakta u ex vivo modelu. Sojevi sa najpoželjnijim svojstvima biće primjenjeni kao probiotski dodaci za pravljenje novih mliječnih proizvoda. Novi proizvodi će se proizvoditi u objektima partnera InnoFood projekta (Farma Miljanić i Mljekara Lazine).

Projekat će služiti kao osnova za ambiciozniji dugoročni program zasnovan na upotrebi crnogorskih autohtonih resursa u svrhu održive proizvodnje specifičnih prehrambenih proizvoda.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr