Završen 20.06.2022.

Jačanje razvojnog potencijala kompanije Alicorn d.o.o. za izradu edukativnih video igara

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Korisnik:
Alicorn doo
Iznos finansiranja:
19149
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
26919
EUR

Tim agencije Alicorn je svjestan toga da se edukacija i razvoj novih vještina i znanja mladih dešava kroz korišćenje novih tehnologija, radio na razvoju pokretača obrazovnih video igara pod nazivom „Zuno“ sa osnovnim alatom za procjenu i praćenje ukupnog znanja o materiji koju igra pokriva. 

Od izuzetnog je značaja za obrazovni sistem i edukaciju korišćenje novih tehnologija, koje u odnosu na tradicionalne načine i alate mogu dati bolje ishode učenja, te unaprijediti digitalnu pismenost korisnika.

Ova napredna tehnologija za brži razvoj i adaptiranje obrazovnih igara predstavlja posebnu korist za obrazovni sistem – ovakve platforme daju mjerljive rezultate (kroz rast prosječnih ocjena na eksternim provjerama) koji bi doveli do jedne zaokružene vertikale za pristup đacima kroz video-igru, koja se može brzo sprovesti kroz čitavu horizontalu obrazovanja i postati izvozni proizvod.

Igre su razvijene na modernim tehnologijama, prilagođene igranju na računarima, tabletima i mobilnim telefonima i posebno testirane i prilagođene za uređaje sa slabom internet-konekcijom. Posebna verzija platforme i igara za osobe sa poremećajem vida, prilagođena čitačima ekrana korištenim od strane slijepih i slabovidih osoba, je razvijena u toku ovog programa. Osim toga, u ovoj fazi razvijene su i mobilne aplikacije kako bi se olakšalo igranje na mobilnim uređajima.

Igra i istraživački alat poštuju najviše evropske kriterijume etičkog odnosa prema ličnim podacima, i za cilj imaju da na moderan način zainteresuju djecu za školsko gradivo i mjerljivo unaprijede njihovo znanje.

Sa projektima poput pokretača Zuno i daljim angažmanom tima Alicorn u domenu razvoja edukativnih video igara, cilj je da Crna Gora postane prepoznata u sopstvenim, unikatnim, naporima da digitalne tehnologije i video-igre iskoristi u obrazovanju, kako su upravo video igre dio prioritetnih S3 oblasti. Ranija verzija alata je do sada korišćena u izradi pet video igara: “EU na dlanu” 2020 i 2021 (EU info centar), “Prava na dlanu” 2020 i 2021 (Građanska alijansa i EU info centar) i “Kuvendi në Pëllëmbë të Dorës” (“Parlament na dlanu” – Parlament Albanije i NDI), a nova verzija pokretača, razvijena  u periodu realizacije podsticajnog granta dobijenog od Ministarstva ekonomskog razvoja, korištena je za razvoj veb igre i mobilnih aplikacija  “zanimljiva biologija” za učenike trećeg razreda srednje škole, a u toku je izrada igre za još jedan školski predmet.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr