Završen 31.12.2022.

Kontekstualni adaptivni ekspertni sistemi za prevenciju rizika transportnih i rudarskih mašina (HAMRISK)

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Univerzitet Crne Gore – Mašinski fakultet
Iznos finansiranja:
45000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
100000
EUR

Predmet projekta je razvoj ekspertnog sistema za podršku odlučivanju rukovaocima i rukovodiocima održavanja u svim sektorima gde transportne i rudarske mašina rade sa neograničenim geografskim uticajem, kao superiorne usluge elektronskog konsaltinga.

Cilj projekta (HAMRISK) je inovacija zasnovana na nauci, ekonomska i društveno vođena inovacija u prilagodljivom upravljanju rizikom (u kontekstu i željenom bezbjednosnom učinku) sa ciljem poboljšanja sigurnost kroz minimiziranje rizika vezanih za rad uključujući održavanje u industrijskim, građevinskim, rudarskim i transportnim aktivnostima. Na osnovu novih metoda procjene rizika i mapiranja rizika, projekat obezbeđuje agilan, analitički i prilagodljiv sistem upravljanja odlukama menadžerima lokacija kao i operaterima, koji omogućava optimalan izbor strategije održavanja HAMRISK-a, na početku i uočljivo za dizalice koje imaju najveće stope havarija ili rotornih bagera koji predstavljaju najskuplje sisteme. Ovo omogućava korisnicima HAMRISK-a da donesu odluke kada da pregledaju, održavaju i zamene kritične komponente prije nego što dođe do kvara.

Glavne aktivnosti vezane su za razvoj i primenu nove paradigme, koncepata i metodologija u oblasti kvantifikacije rizika i razvoja elektronske konsalting usluge, zasnovane na inovativnom kontekstualnom okviru i integrisanom hibridnom pristup menadžmentu rizikom kod transportnih i rudarskih mašina.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr