Završen 30.06.2020.

Monitoring sistem za parametre životne sredine u realnom vremenu – RTEPMS

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Univerzitet Donja Gorica – Fakultet za informacione sisteme i tehnologije
Iznos finansiranja:
69080
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
99080
EUR

Sistem za monitoring ambijentalnih parametara u realnom vremenu (Real-Time Environmental Parameters Monitoring System – RTEPMS) predstavlja generalni sistem za monitoring parametara u životnoj sredini. U njegovom fokusu je prije svega mjerenje kvaliteta vode namijenjene različitoj upotrebi. Ovaj cilj se postiže upotrebom lako dostupnih i finansijski pristupačnih hardverskih komponenti  Internet of Things (IoT).

Najvažnija mogućnost upotrebe odnosi se na monitoring kvaliteta vode za piće. U saradnji sa Regionalnim vodovodom crnogorsko primorje, koji je najveći snabdijevač pijaće vode u Crnoj Gori, vrši se probno-pilot testiranje kvaliteta vode za piće koje omogućava isporuku pijaće vode vrhunskog kvaliteta krajnjim korisnicima kroz 135 km vodovodnih cijevi. Osim monitoringa pijaće vode, drugi vidovi upotrebe će biti testirani, kao što je monitoring kvaliteta vode u uzgoju ribe i u bazenima za rekreaciju.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr