Završen 30.04.2020.

Nadogradnja softvera sa elementima planiranja resursa u firmi za INDIGO platformu za nove kompetencije – SERPICO

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Amplitudo d.o.o.
Iznos finansiranja:
26930
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
40570
EUR

SERPICO projekat radi na razvoju INDIGO korisničkog softvera koji treba da omogući rukovodećim kadrovima pravnih lica jednostavno praćenje ključnih finansijskih parametara. INDIGO se sastoji od web servisa i mobilne aplikacije. Web servis predstavlja standardni osnov ICT platforme za upravljanje podacima, a mobilna aplikacija je ključni faktor inovacije u smislu vizuelizacije i dostupnosti podataka. Sve informacije koje softver generiše strukturirane su po poslovnim djelatnostima, omogućavajući rukovodećem kadru jednostavan uvid u trenutno stanje finansija.

INDIGO mobilna aplikacija se jednostavno instalira na postojeći računovodstveni softver subjekta iz koga preuzima informacije i struktuira ih kroz definisane kategorije finansijskih parametara: prihodi/rashodi; PDV; izvršenje ugovora; i odnos sa poslovnim partnerima. INDIGO omogućava i uporedne prikaze odabranih kategorija u različitim vremenskim okvirima, radi praćenja momentalnih trendova finansijskih parametara (npr. najveći dobavljači i dužnici u protekle 3 godine).  Korisnik može definisati sistem alarma za svaki od parametara, za slučaj njegovog približavanja kritičnoj vrijednosti (npr. kašnjenje uplata/isplata, stanje duga, itd.)

Ovim projektom će se INDIGO softver unaprijediti integrisanjem segmenta Planiranje kompanijskih resursa (Enterprise Resource Planning – ERP) u poslovno-informacioni sistem korisnika, što praktično podrazumijeva unos, obrađivanje i vizuelizaciju kompleksnih podataka u vezi sa računovodstvom, nabavkama, proizvodnjom, menadžment procedurama, itd.

Novi softver omogućio bi poslovnim rukovodiocima  dobijanje relevantnih podataka kompanijskog ERP sistema uz poštovanje ključnih INDIGO principa:

  • Selekcija relevantnih podataka iz šireg operativnog sistema;
  • Strukturiranje finansijskih podataka po relevantnosti;
  • Vizuelno privlačno i jednostavno za upotrebu predstavljanje podataka, s ažuriranjem u stvarnom vremenu putem aplikacije za pametne telefone.

Projekat polazi od analize funkcionalnosti najčešće korištenog ERP softvera i predlaže alate za njegovu vizualizaciju. Potom, tim za razvoj softvera radi na programiranju dogovorenih podataka i njihove vizualizacije. SERPICO platforma imala bi mogućnost skalabilnosti i prilagodljivosti, omogućavajući potencijalnim klijentima lako registrovanje i korišćenje platforme, kao i laku dogradnju SERPICO softvera na već postojeći ERP sistema kompanije (precizniji tehnički rezultat Projekta). U posljednjoj fazi, aplikacija SERPICO za pametne telefone ponudila bi kvalitetno korisničko iskustvo i lak pristup informacijama iz ERP sistema korisnika.

Nakon testiranja proizvoda planira se prezentacija SERPICO platforme na društvenim mrežama i razvoj prikladnog modela marketinga i komercijalizacije.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr