Završen 31.12.2019.

Novi materijali na bazi otpada iz industrije čelika – NEWMAT

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Institut za javno zdravlje Crne Gore
Iznos finansiranja:
10000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
18000
EUR

Rješavanje pitanja zbrinjavanja industrijskog otpada predstavlja jedan od najvećih izazova u oblasti zaštite životne sredine, stoga Projekat NEWMAT ima za cilj  ispitivanje mogućnosti valorizacije industrijskog otpada (elektropećne troske i elektropećne prašine) koji se generiše kao rezultat proizvodnje čelika u elektropećima. Elektropećna troska (EPT) se danas uglavnom koristi u građevinarstvu za izgradnju puteva, a istraživanja su pokazala da se ova troska može koristiti za dobijanje novih ekološki prihvatljivih materijala –  alkalno aktivirane troske (AAT).
NEWMAT Projektom su definisana dva cilja.  Prvi, ispitivanje mogućnosti korišćenje AAT za prečišćavanje otpadnih voda opterećenih teškim metalima ili rastvora koji sadrže teške metale opasnih za ljudsko zdravlje i životnu sredinu uopšte. Time se omogućava valorizacija čvrstog industrijskog otpada u koristan proizvod – novi adsorbent, a  otpadne vode ili rastvori opterećeni toksičnim teškim metalima se prečišćavaju do nivoa koji omugućava bezbjedno ispuštanje u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent. Dakle, doprinos “zero waste” konceptu je dvostruk. Efikasnost korišćenja AAT kao novog adsorbenta će se utvrditi kroz analizu fizičko-hemijskih, mineroloških i morfoloških karakteristika AAT. 

Drugi cilj Projekta je imobilizacija opasnog otpada, elektropećne prašine (EPP), metodom stabilizacije/solidifikacije. Ovom metodom se uz korišćenje pogodnog veziva, obično cementa, opasan otpad imobiliše u čvrste materijale i prevodi u ekološki prihvatljiviji oblik koji se može bezbjedno deponovati ili se pod određenim uslovima može koristiti u građevinarstvu. Danas su ispitivanja u oblasti stabilizacije/solidifikacije opasnog otpada usmjerena u pravcu korišćenja alternativnih veziva umjesto cementa obzirom na globalne trendove smanjenja korišćenja cementa zbog činjenice da cementare doprinose globalnim emisijama CO2 i efektu “staklene bašte”.
Stoga je drugi cilj Projekta, stabilizacija/solidifikacija opasnog otpada (EPP) korišćenjem ne opasnog otpada (EPT). Procesom alkalne aktivacije potrebno je imobilisati EPP u alkalno aktivirano vezivo na bazi EPT. Projekat traži put za rješenje problema generisanja opasnog otpada iz procesa proizvodnje čelika  korišćenjem ne opasnog otpada iz istoimenog proizvodnog procesa.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr