Završen 31.05.2022.

Predakceleracijski program „Start1Up“

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Korisnik:
Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica (FMEFB)
Iznos finansiranja:
50000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
58850
EUR

Start1Up je inovativni program predakceleracijske podrške koji će mladim ljudima u Crnoj Gori, a posebno studentima, dati priliku da svoje preduzetničke ideje kroz jasno definisane faze programa pretvore u konkurentne, umrežene i profitabilne startup kompanije.

Program realizuje Fakultet za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica, uz podršku partnerskih institucija koje se bave kreiranjem prilika za zapošljavanje i preduzetničko usavršavanje mladih, kao i startup centara i univerziteta koji se u Crnoj Gori i inostranstvu bave implementacijom inovativnih modela preduzetničkih studija, kao i kreiranjem brojnih programa i strategija za osnaživanje preduzetništva i pokretanje startup kompanija među mladima Start1Up program je prvenstveno namijenjen studentima u Crnoj Gori, mladim ljudima sa izraženim preduzetničkim potencijalom, koji posjeduju inovativne ideje povezane sa ključnim prioritetima Strategije za pametnu specijalizaciju, tačnije koje se odnose na održive tehnologije, ekologiju i turizam kao i obnovljive izvore energije, a koje su prožimane upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija, kao horizontalnog cilja i ključnog prioriteta S3.

https://start1up.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr