Završen 31.05.2022.

Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici (PROCHA-SMA)

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Pomorski fakultet Kotor, Univerzitet Crne Gore
Iznos finansiranja:
45000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
50000
EUR

Cilј ovog projekta je bio razvoj i proizvodnja novih legura sa memorisanim oblikom na bazi CuAlNi i NiTi, da bi postigli pobolјšane osobine. Navedene legure su izuzetno atraktivne i to zbog: zadržavanja oblika deformacije do toplotnog oporavka i oporavka prvobitnog oblika, nakon indukovanja velike deformacije, koja je pokrenuta mehaničkim naprezanjem takozvana pseudo-elastičnost.

Tehnološki postupci proizvodnje koji su korišćeni su bili : vakuumsko livenje, kontinuirano livenje i melt spinning, koje pripada grupi postupka brzog očvršćavanja. Karakterizacija legura i identifikacija osobina CuAlNI i NiTi legura obuhvatila je: mjerenje tvrdoće, mehanskih osobine, identifikaciju hemijskog sastava, mikrostrukture, identifikaciju faza. U okviru projekta bilo je izvedeno realno testiranje odabranih uzoraka na koroziju u moru na tri različita mjesta i za različite vremenske periode (6, 12 i 18 mjeseci). Uzorci su bili prije i posle testiranja identično okarakterizirani tako da je bila izvedena komparacija dobijenih rezultata. Na osnovu toga bio je postavljen model degradacije CuAlNI i NiTi legura sa različitim pristupima.

Ovim projektom postavljeni su temelji kako provesti realna ispitivanja korozije u moru, kako pratiti njen progres i na temelju dobivenih rezultata postaviti model razvoja korozije. Inovativnost u ovom istraživanju se ogleda u pronalasku uvođenja novih tehnika proizvodnje CuAlNI i NiTi legura i njihove mogućnosti primjene u nautičkoj industriji.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr