Završen 31.12.2020.

Proventum – PROVENTUM

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Business Universal Media d.o.o.
Iznos finansiranja:
99990
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
147300
EUR

Proventum cloud kancelarija je aplikacija budućnosti za mala i srednja preduzeća – MSP, koja će promijeniti način poslovanja shodno viziji razvoja svih evropskih zemalja. Proventum aplikacija  ide korak unaprijed, tj. pored mogućnosti kreiranja izlaznih računa i ulaznih dokumenata, automatski procesuirajući dokumenta i druge podatke u realnom vremenu, aplikacija omogućava potpunu percepciju finansija korisničke kompanije, obračun poreza kao što je PDV, drugi porezi i dadžbine na dnevnoj bazi i u bilo kom željenom trenutku.

Dodatno, Proventum omogućava korisniku aplikacije uvid u: saldo na žiro računima, obaveze prema povjeriocima, dospjela potraživanja, obaveze po osnovu plata zaposlenih. Najznačajnije, aplikacija kreira sve tipove potrebnih formulara u skladu sa zakonom.

Budući da se radi o Cloud App-u primjenjivoj na mobilnim uređajima, Proventum se može koristiti na bilo kom mjestu, a potrebni su samo Internet konekcija i pametni uređaj (mobilni telefon, tablet ili kompjuter).

Imajući prethodno rečeno u vidu, Proventum Cloud Office App, se može smatrati autopilotom savremenog biznisa, koji značajno štedi brojne kompanijske resurse i uvećava profit.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr