Završen 24.03.2021.

Prozivodnja litijum perhlorata – PLP

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
AD “Poliex” Berane
Iznos finansiranja:
55000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
107200
EUR

Ideja za projekat  “Proizvodnja litijum perhlorata”  nastala je imajući u vidu veliki značaj i upotrebu litijuma i njegovih jedinjenja u mnogim segmentima današnje moderne industrije. Litijum-perhlorat je veoma atraktivno jedinjenje i skoro ne zamjenljivo u mnogim tehničkim poljima (npr. proizvodnja litijum-jonskih baterija). Potražnja za ovim proizvodom je ogromna, sa velikim interesom automobilske industrije, sektora potrošačke elektronike i IT industrije, a ponuda na tržištu istovremeno ograničena.

Prepoznata je mogućnost za razvoj ove vrste proizvoda uz korišćenje postojećih resursa partnera na Projektu. Proizvodnja litijum perhlorata bila bi važan novi dio u razvojnom konceptu „PERHLORATNI KOMPLEKS“ koji gradi kompanija POLIEX.

Projekat se realizuje kroz tri faze:

Prva faza – prošireno laboratorijsko istraživanje, „grubi“ prototip, detaljna analiza tehnologije, ispitivanje koncepta tehnologije, ispitivanje u laboratorijskom okruženju;

Druga faza – odnosi se na aktivnosti postavljanja pilot postrojenja;

Treća faza – pokretanje pilot postrojenja u fabrici i proizvodnja prvih količina novog proizvoda litijum perhlorata.

Inovativni aspekt projekta je sama tehnologija. Odabrani koncept kristalizacije, sa ciljem proizvodnje novog proizvoda (litijum perhlorata), dozvoljava da se parametri kristalizacije mogu uskladiti tako da se dobije proizvod željene i planirane veličine kristala, sa vrlo uskom i planiranom distribucijom čestica. Kontrolisani rast kristala određuje i kvalitet i stepen sušenja. Ovo je upravo jedan od presudnih uslova za proizvodnju litijum perhlorata, tzv. ekstra suvi (extra dry), koji se rješava na nivou kristalizacije i predstavlja specijalizovano znanje, stečeno sopstvenim istraživanjima.

Fondacija PRONA ima veliki značaj u promovisanju i unapređenju razvojno-istraživačke komponente POLIEXa. PRONA će omogućiti razmjenu znanja i pružiti pomoć u razvoju prava intelektualne svojine i razvoju poslovnog modela proizvoda. Mladi istraživači i studenti uključeni u istraživanje će nakon realizacije Projekta dobiti šansu za zaposlenje u POLIEX-u.

POLIEX će realizacijom projekta i proizvodnjom litijum perhlorata kompletirati „porodicu“ perhloratnih proizvoda i podići konkurentnost na tržištu regiona, Evrope i šire. Potencijal za inovacije biće osnažen ne samo u ovoj kompaniji, već i kod velikog broja njenih kooperanata. Proizvod litijum perhlorat će biti prvi, novi i jedini takav proizvod u Crnoj Gori i regionu, a projekat će ohrabriti budući prenos novih ideja iz naučno-istraživačkog centra POLIEX-a na tržište.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr