Završen 31.01.2023.

Razvoj test trakica na bazi elektrohemijskih (bio)senzora za određivanje koncentracije biomarkera bolesti u cilju rane dijagnostike i prevencije

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet Crne Gore
Iznos finansiranja:
45000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
90000
EUR

Predmet Eureka projekta je razvoj, optimizacija i proizvodnja biomedicinskih dijagnostičkih test trakica, koji su od velikog značaja za primjenu u mjestima koja su udaljena od većih medicinskih centara i urbanih sredina, u mjestima sa deficitarnim brojem ljekara, kao i dijagnostiku u terenskim i kućnim uslovima.  Proizvodnja bi bila zasnovana na test trakicama koje bi bile jasno definisane i strukturisane za ciljni analit (biomarker), a imale bi i svoja svojstva: selektivnost, osjetljivost, pristupačnost, lakoću manipulacije, a bile bi jeftinije i lako dostupne. Za svaki ciljani analit  biće razvijena posebna metoda za njegovo određivanje, koja se zasniva na elektrohemijskoj detekciji uz korišćenje prethodno optimizovanih test trakica. Kao krajnji proizvod se očekuju mali i prenosni aparat, koji je istovremeno jednostavan i lak za korišćenje i veći broj test trakica za različite biomerkere. Rezultati ovog projekta mogu da nađu široku primjenu u regionu gde je situacija u svim državama slična, a zbog multidisciplinarnosti projekta različiti privredni sektori imali bi korist  od rezultata, prije svih medicinski sektor, farmaceutska industrija, proizvodnja, prodaja i distribucija medicinskih aparata. Finalni korisnici rezultata ovog projekta  bili bi  terenski medicinski radnici, zdravstvene ustanove u manjim mjestima kojima bi ova oprema bila lako dostupna i privatna lica koja moraju da prate koncentraciju  određenog metabolita.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr