Završen 20.12.2022.

Sjever.me

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Korisnik:
Sjever.me doo
Iznos finansiranja:
19355
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
24193
EUR

Putem web platforme sjever.me na „klik“ su uvezani mali registrovani poljoprivredni proizvođači sa sjevera i građani iz urbanih sredina Crne Gore, koji imaju potrebu da kupuju svježe, domaće, tradicionalne poljoprivredne proizvode. Takođe web platforma je uvezana i sa HORECA sektorom.

Cilj sjever.me platforme je jačanje crnogorske ekonomije kroz povećanje plasmana domaćih poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu u krajnjem smanjenju uvoza poljoprivrednih proizvoda u Crnu Goru. U realizaciji ovog projekta uključujeni su mladi, inovativni i kreativni ljudi sa sjevera Crne Gore, sa zadatkom da implementiraju projekat sjever.me.

Sjever.me tim je osmislio i kartonski paket koji je kvalitetno dizajniran, praktičan i funkcionalan u koji se dostavljaju naručeni, upakovani, brendirani sjever.me svježi domaći poljoprivredni proizvodi.

Sjever.me se bavi sledećim poslovnim operacijama:
– Mapira male registrovane poljoprivredne poizvođače i ugovara saradnju sa njima;
– Izrađuje kratke video reportaže o poljoprivrednom gazdinstvu, načinu proizvodnje, proizvodima i lokalitetu o tome gdje se i kako proizvodi;
– Obezbjeđuje adekvatnu i modernu ambalažu, dizajnira i nabavlja etikete za potrebe pakovanja i brendiranja proizvoda, ambalaža se daje poljoprivrednicima na raspolaganje kako bi u njoj pakovali svoje proizvode;
– Izrađuje profesionalne fotografije proizvoda;
– Razvija i u kontinuitetu ažurira i unapređuje web platformu www.sjever.me na kojoj su u bazi e-komerca dostupne kvalitetne i estetski sofisticirane fotografije i drugi grafički elementi proizvoda koji se direktno naručuju po želji naručioca on-line;
– Komunicira sa malim poljoprivrednim proizvođačima na dnevnom nivou radi razmjene informacija o količini dostupnih proizvoda, odnosno informisanja poljoprivrednika o broju naručenih proizvoda putem platforme;
– Vodi komunikaciju sa naručiocima, putem e-mail, social medija i direktne telefonske komunikacije;
– Prima porudžbe od utorka do utorka, te svakog dana informiše poljoprivrednike o broju poručenih proizvoda, srijedom ih preuzima od poljoprivrednika, dovozi u mini logistički centar, vrši kontrolu, sortira ih po porudžbama, a četvrtkom ih dostavlja na adrese poručioca;
– Vrši naplatu, isplaćuje poljoprivrednike, vrši nabavku ambalaže, organizuje preuzimanje i dostavu, promoviše platfomu, proizvode i proizvođače.

www.sjever.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr