Završen 30.11.2021.

UHURA (Uhura Contract Intelligence Platform)

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Uhura Solutions d.o.o. Podgorica, Crna Gora
Iznos finansiranja:
95791.49
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
51305.57
EUR

Projekat Uhura platforma ima za cilj da razvije rješenje kojim se obezbjeđuje automatska analiza ugovora i sporazuma zasnovana na vještačkoj inteligenciji. Projekat realizuje Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis u partnerstvu sa Uhura Solutions.

Platforma pomaže kompanijama da značajno ubrzaju postupak revidiranja i donošenja odluka koristeći vještačku inteligenciju kojom se racionalizuje proces analize podataka. Time se omogućava inteligentno upravljanje ugovorima, pri čemu sam proces postaje brži, efikasniji i lakši. Upotreba novih modela mašinskog učenja dovešće do jedinstvenog tržišnog pozicioniranja proizvoda. Za razliku od svega ostalog na tržištu, buduća platforma ne samo da će automatizovati postupak klasifikacije dokumenata i izvlačenja podataka, već će vršiti i automatsku analizu, kao i rasuđivanje i odlučivanje koji su zasnovani na mašinskom učenju.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr