Završen 30.06.2022.

Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala – FASTER

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Univerzitet Crne Gore – Elektrotehnički fakultet
Iznos finansiranja:
45000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
100501.35
EUR

FASTER – (Device for FAult and STate detection of Rotary machineries based on acoustic signals)

Projekat FASTER ima za cilj da dizajnira i implementira mali IoT uređaj (FASTER) za detekciju stanja i kvarova u mašinama sa rotirajućim elementima (motori, pumpe, kompresori, mlinovi, …) na osnovu obrade akustičnog signala. IoT uređaj dizajniran za ovu svrhu je mobilan i jeftin, a algoritam razvijen za detekciju stanja mašine sastoji se od kombinacije diskretne wavelet transformacije i neuronskih mreža, dok se genetski algoritam koristi za podešavanje neophodnih hiperparametara. Saglasno informacijama koje daje ovaj uređaj, moguće je pouzdanije planirati preventivno održavanje konkretne rotacione mašine. Ovaj sistem se može primjeniti u bilo kom industrijskom postrojenju sa rotacionim mašinama sa fiksnom frekvencijom rotacije.

Aktivnosti FASTER projekta se odnose na kreiranje i dizajn malog mobilnog uređaja koji može magnetima da se postavi na šasiju rotacione mašine i bežičnom komunikacijom da ažurira informacije vezane za stanje mašine na glavnom serveru.

www.faster.ucg.ac.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr