Završen 31.12.2018.

Uređaj za određivanje antioksidantne aktivnosti – BLIZAR

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Q-Tek d.o.o. Bar
Iznos finansiranja:
11998
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
26600
EUR

Glavni ciljprojekta je razvoj NOVOG mobilnog analitičkog instrumenta, tipa selektivnog hromatografa, za brzo, povoljno i pouzdano određivanje antioksidantne aktivnosti u prehrambenim proizvodima i pićima. Sadržaj i aktivnost antioksidansa je striktno povezana sa kvalitetom i poreklom proizvoda zbog čega može poslužiti kao jedan od kriterijuma za kontrolu njihovog kvaliteta. Potencijalni ključni korisnici instrumenta su: službe za ekotoksikološka ispitivanja, službe za javno zdravlje, službe za kontrolu proizvoda na ulazu u lance distribucije, kao i savjesni proizvođači i komercijalni distributeri hrane i pića. Dostupnost mobilnog uređaja za analizu kvaliteta proizvoda doprinjeo bi sprečavanju stavljanja u promet falsifikovanih ili niskokvalitetnih proizvoda (uključujući proizvode sa isteklim rokom trajanja), a time i  poboljšanju zdravlja i kvaliteta života stanovništva.

Novi analitički instrument za kvantitativno određivanje antioksidantne aktivnosti u prehrambenim proizvodima, kao glavni rezultat projekta, treba da bude jednostavan za upotrebu i spreman za komercijalnu proizvodnju, a isporučen  zajedno sa metodologijom primjene i preporukama za korišćenje (eng. application notes). Sporedni ciljevi projekta su: promovisanje društveno odgovornog poslovanja; i otvaranje mogućnosti mladim talentima za stručno usavršavanje kroz praktičan rad u industriji visokih tehnologija.

Projekat se realizuje kroz nekoliko ključnih aktivnosti. Prvo se vrši izbor referentne metode mjerenja, koja pruža relevantan i opšteprihvaćen rezultat, kao uzorak performansi za budući novi instrument. Zatim slijedi osmišljavanje fizičkog principa snimanja specifičnih podataka o uzorku, uz preduslov da uzorkovanje i sama analiza budu pogodne za implementaciju u mobilnom uređaju i što povoljniju ukupnu cijenu pojedinačne analize (za potrošni materijal i angažovanja radne snage). Sljedeći korak je razvoj softvera za upravljanje instrumentom i generisanje izveštaja o rezultatima mjerenja, kao i razvoj elektronike i kućišta instrumenta. Takođe,  neophodna je verifikacija dizajna sa aspekata bezbjednosti i udobnosti rukovanja i održavanja, minimalne potrošnju električne energije, kao i obezbjeđenja termički povoljnog režima rada elektronike u malom prostoru kućišta. Zatim slijedi razvoj metode mjerenja aktivnosti antioksidansa u fluorimetrijskoj ćeliji. Konačno, potrebna je  verifikacija kompletnog proizvoda. Sve ove aktivnosti preduzima dobro koordinisani tim stručnjaka iz oblasti hemije, programiranja, elektronike i mašinstva.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr