Završen 31.12.2020.

Uvođenje elektronskih protokola – ELPR

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
M-Tel d.o.o.
Iznos finansiranja:
60000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
120000
EUR

Elektronski protokol u zdravstvu je sistem koji, sa jedne strane obezbjeđuje centralizovanu bazu svih protokola, dok sa druge strane obezbjeđuje mogućnost svojevrsne ček liste koju bi koristili ljekari u cilju određivanja dijagnoze/terapije. Elektronski protokol će biti realizovan kao web i android aplikacija u formi ček-listi, koje će koristili ljekari kao ispomoć u dijagnostičkom procesu.

Klinički centar Crne Gore će  uvođenjem elektronskih protokola imati standardizovane protokole, usljed čega će svi pacijenti sa pretpostavljenom dijagnozom biti podvrgnuti odgovarajućem standardizovanom dijagnostičkom panelu i pružanju adekvatnog liječenja (svi dobijaju istu uslugu), čime će se ubrzati protok pacijenata. Uz sve to, biće moguće upoređivanje/ razmjena iskustva sa zdravstvenim ustanovama u regionu i svijetu, s obzirom da se radi o standardizovanim protokolima. Sve to će omogućiti sinergija istraživačkih timova Kliničkog centra i MTELa razvojem aplikacija baziranih na telemedicini.

Uvođenjem elektronskih protokola, država Crna Gora će obezbijediti poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga i zaštite građana shodno svjetskim standardima dobre ljekarske prakse.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr