Završen 30.11.2022.

“White Iron Composition and Processing Design for Highly Efficient Casted Milling Balls” – “Cast Balls”-EUREKA project E!13302

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo nauke
Korisnik:
Univerzitet Crne Gore – Metalurško-tehnološki fakultet
Iznos finansiranja:
45000
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
45000
EUR

Projekat se odnosi na izradu kugli poboljšanih osobina za mljevenje, metodom livenja u metalne kalupe hlađene vodom, od legura visokohromnog gvožđa modifikovanih dodatkom karbidotvornih elemenata, V, W, Nb, B i Ti, pojedinačno ili u kombinaciji, sa ciljem poboljšanja mehaničkih svojstava, prije svega žilavosti i izdržljivosti na ponovljena udarna opterećenja, što bi obezbijedilo njihovo duže vrijeme eksploatacije kao proizvoda od kojih se zahtijeva visoka otpornost na habanje abrazijom. U oblasti materijala otpornih na habanje, aktuelan je razvoj velikog broja različitih tipova legura. Visokohromna bijela livena gvožđa predstavljaju treću generaciju ove vrste materijala otpornih na habanje, sa povoljnim odnosom habanje/žilavost i imaju široko polje primjene u rudarstvu, metalurgiji, industriji papira i celuloze, industriji građevinskog materijala i drugim granama industrije u kojima postoji potreba za usitnjavanjem velike količine materijala postupkom drobljenja ili mljevenja. Ova vrsta legura može premostiti prazninu između odnosa niska žilavost/visoka otpornost na abrazivno habanje “Ni-Hard” gvožđa i veća žilavost/manja otpornost na habanje abrazijom visokomanganskih čelika. Otpornost na habanje gvožđa sa visokim sadržajem hroma je 20-25 puta veća od čelika sa niskim sadržajem ugljenika.

CILJEVI PROJEKTA: poboljšanje mehaničkih svojstava visokohromnog bijelog gvožđa modifikovanjem hemijskog sastava (ASTM A532-IIE) dodatkom karbidotvornih elemenata, pojedinačno ili u kombinaciji, što bi obezbijedilo znatno duže vrijeme eksploatacije metalnih medijuma za mljevenje rude/mineralnih kompleksa ili drugih materijala, od kojih se zahtijeva visoka otpornost na habanje abrazijom, kao i optimizacija tehnoloških parametara proizvodnje, koja uključuje livenje i termičku obradu (visokotemperaturna i/ili subkritična), za određen hemijski sastav modifikovanog gvožđa i dobijanje kugli za mljevenje sa poboljšanim mehaničkim i korozionim performansama, koje se koriste u rudarstvu, metalurgiji, proizvodnji stočne hrane, građevinskoj industriji i sličnim oblastima.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr