Projekti

Završen 20.06.2022.

Cube42

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo ekonomskog razvoja
Iznos finansiranja:
8.000 EUR
Vrijednost projekta:
10.000 EUR
Završen 20.06.2022.

Startup Antartix platforma

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo ekonomskog razvoja
Iznos finansiranja:
15.500 EUR
Vrijednost projekta:
19.500 EUR
Završen 20.06.2022.

Jačanje razvojnog potencijala kompanije Alicorn d.o.o. za izradu edukativnih video igara

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo ekonomskog razvoja
Iznos finansiranja:
19.149 EUR
Vrijednost projekta:
26.919 EUR
Završen 31.05.2022.

DUE MARI – razvoj turizma sljedeće generacije

Dodjeljivač podrške: Interreg IPA Program prekogranicne saradnje Italija – Albanija – Crna Gora
Iznos finansiranja:
EUR
Vrijednost projekta:
5.203.428 EUR
Završen 31.05.2022.

Predakceleracijski program „Start1Up“

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo ekonomskog razvoja
Iznos finansiranja:
50.000 EUR
Vrijednost projekta:
58.850 EUR
Završen 31.05.2022.

Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici (PROCHA-SMA)

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
45.000 EUR
Vrijednost projekta:
50.000 EUR
Završen 30.04.2022.

Startup Activator

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo ekonomskog razvoja
Iznos finansiranja:
30.000 EUR
Vrijednost projekta:
40.450 EUR
Završen 31.12.2021.

Fitopreparati-prirodni materijali na bazi natkritičnih ekstrakata sa kontrolisanim oslobađanjem aktivnih komponenti – SCIMPLANT

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
30.000 EUR
Vrijednost projekta:
32.000 EUR
Završen 31.12.2021.

Pridruživanje permanentnoj mreži EUREF sa vise GNSS CORS stanica u Crnoj Gori – MontePN

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
59.675 EUR
Vrijednost projekta:
85.250 EUR

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr