Projekti

Završen 30.04.2020.

Nadogradnja softvera sa elementima planiranja resursa u firmi za INDIGO platformu za nove kompetencije – SERPICO

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
26.930 EUR
Vrijednost projekta:
40.570 EUR
Završen 30.04.2020.

Balneološki efekti peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflamatorni odgovor kod reumatoidnih i kardiovaskularnih bolesti – BEPMARK

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
12.000 EUR
Vrijednost projekta:
127.000 EUR
Završen 30.04.2020.

Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i biljnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori – BIOEXTRA

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo Nauke
Iznos finansiranja:
15.000 EUR
Vrijednost projekta:
25.000 EUR
Završen 31.12.2019.

Talkini-TALKINI

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
94.978 EUR
Vrijednost projekta:
137.568 EUR
Završen 31.12.2019.

Virtual POS – VPOS (Virtuelni POS – VPOS)

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
95.530 EUR
Vrijednost projekta:
136.472 EUR
Završen 31.12.2019.

Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije – ISDŠ

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
12.000 EUR
Vrijednost projekta:
20.000 EUR
Završen 31.12.2019.

Novi materijali na bazi otpada iz industrije čelika – NEWMAT

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
10.000 EUR
Vrijednost projekta:
18.000 EUR
Završen 31.12.2018.

Uređaj za određivanje antioksidantne aktivnosti – BLIZAR

Dodjeljivač podrške: Ministarstvo nauke
Iznos finansiranja:
11.998 EUR
Vrijednost projekta:
26.600 EUR

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr
Tel: +382 20 482 318