Objavljeno: 03/03/2022

Raspisan Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti: 230.000 eura podrške za inovacionu zajednicu

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore raspisalo je Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 230.000 eura.

Konkursom je predviđeno sufinansiranje pet programskih linija koje su utvrđene Programom za inovacije 2021-2024. kojim se na različite načine podržavaju istraživačke ustanove i preduzeća, istraživače i inovatori.

Programskom linijom podrške EUREKA projektima, za koju je opredijeljen i najveći iznos sredstava od 120.000 eura, sufinansiramo projekte saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore koji se odnose na njihovo učešće u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima.

Za stimulisanje pravnih ili fizičkih lica iz Crne Gore koja su u 2022. godini zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili su pokrenula proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska opredijelili smo 20.000 eura, a za aktivnosti koje se odnose na aktivno podsticanje inovacione kulture u Crnoj Gori, putem organizacije takmičenja inovativnih ideja, kampova za intenzivne obuke inovativnih startap timova („bootcamps“), hakatona, motivacionih i sličnih događaja, kreiranja digitalnih alatki i drugih aktivnosti podrške inovacionoj djelatnosti – 20.000 eura.

Realizacija edukativnih programa u S3 oblastima je programska linija u iznosu od 30.000 eura kojom podržavamo aktivnosti koje se odnose na realizaciju intenzivnih edukativnih programa za studente i mlade istraživače i profesionalce u tekućoj godini konkursa, poput ljetnjih i zimskih škola, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore, dok smo za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa, koja se odnosi na pripremu projektnih prijava za učešće u „Horizont Evropa“  (Evropski savjet za inovacije, Evropski inovacioni sistemi i Evropski institut za inovacije i tehnologiju) opredijelili 40.000 eura.

Konkurs je otvoren tokom cijele godine, sa izuzetkom programske linije EUREKA koja ima svoje specifične rokove, a prijavljivanje se vrši isključivo online i to putem portala www.inovacije.gov.me.

Detalji Konkursa su dostupni OVDJE.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr