Objavljeno: 07/06/2018

S3 – Proces preduzetničkog otkrivanja Sastanci radnih grupa za sektore: Zdravlje i kvalitet života i Turizam

Danas je u Ministarstvu nauke održan sastanak S3 sektorskih radnih grupa: Zdravlje i kvalitet života i Turizam u okviru Procesa preduzetničkog otkrivanja (Entrepreneurial Discovery Process – EDP), koji je Crna Gora zaočela 11. maja ove godine.

Zdravlje i kvalitet života i Turizam određeni su kao potencijalno prioritetni sektori na osnovu: Izvještaja eksperta Huga Hollandersa ”Mapiranje ekonomskog, naučnog i inovacionog potencijala u Crnoj Gori”; i nacrta kvalitativne Analize prioritenih oblasti za S3. Navedene izvještaje možete pogledati na web stranici Ministarstva nauke:

http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Strategija_pametne_specijalizacije/Dokumenta/

Tema sastanka sektorskih radnih grupa bila je detaljnije definisanje užih oblasti razvoja u okviru dva navedena sektora.

Pored predstavnika Užeg tima (Ministarstvo nauke i Ministarstvo ekonomije), sastanak je okupio oko 30 predstavnika sljedećih institucija: Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Ministarstva zdravlja, Ljekarske komore Crne Gore, PZU Poliklinike Medicus Plus, PZU Neuromedica – prof. Vujisić, stomatološke ordinacije V Dental centar, Instituta “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo, Turističke organizacije Podgorica, Fakulteta za biznis i turizam Budva, Montenegro Biznis Alijanse, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, MG SOFT kompanije, Agencije za ljekove i medicinska sredstva, hotela Ramada, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore, Komore fizioterapeuta Crne Gore, kompanije ČIKOM, JU Kakaricka gora, i Klastera zdravstvenog turizma Crne Gore. Na taj način, danas su mobilisane nadležne institucije i relevantni akteri u cilju njihovog uključivanja u proces razvoja S3. Učesnici su imali priliku da predstave postojeće stanje i ukažu na potencijale za budući razvoj, ne samo institucija koje predstavljaju, nego cijele države u navedenim sektorima.

U cilju kvalitetnog definisanja prioritetnih oblasti razvoja, podsjećamo da se u okviru izrade Strategije pametne specijalizacije primjenjuje pristup “odozdo prema gore”, tj. osim učešća nadležnih resora Vlade, od ključnog značaja je aktivno učešće akademskog, privrednog i civilnog sektora.

Sastankom su moderirali konsultanti za proces preduzetničkog otkrivanja: zamjenica generalnog menadžera Tehnološkog parka Ljubljana, g-đa Marjana Majerič i g-din Aleš Pevc, zadužen za vođenje projekata u Tehnološkom parku Ljubljana.

Glavni cilj Strategije pametne specijalizacije i ovog procesa je da se poveća konkurentnost crnogorske ekonomije, kroz primjenu postojeće baze znanja i kompetencija u okviru prepoznatih prioritetnih sektora. S3 će omogućiti i razvoj novih sektorskih oblasti ili industrija ulaganjem u istraživanje i inovacije u oblastima koje sadrže strateški potencijal u Crnoj Gori.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr