Objavljeno: 22/09/2022

Sajam S3 projekata biće održan 30. septembra u okviru festivala „Dani nauke i inovacija 2022“

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja će u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, u okviru festivala „Dani nauke i inovacija 2022”, 30. septembra 2022. godine organizovati Sajam inovativnih projekata u oblastima pametne specijalizacije, na platou ispred Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, u terminu od 9,00h do 12,00h. 

Crna Gora je prva ekonomija van Evropske unije koja je započela implementaciju koncepta pametne specijalizacije. Strategija pametne specijalizacije 2019-2024 identifikovala je četiri ključna prioriteta: Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;  Energija i održiva životna sredina;  Održivi i zdravstveni turizam; i Informaciono-komunikacione tehnologije. Od usvajanja Strategije sva nacionalna ulaganja u nauku i inovacije, kao i sektorska ulaganja, usmjerena su na programe i projekte u oblastima pametne specijalizacije, dok se za implementaciju iste koriste i sredstva iz EU fondova.

Cilj Sajama inovativnih projekata je da mladima i široj javnosti približi pojam inovacija i na koji način one doprinose razvoju u prioritetnim oblastima pametne specijalizacije. 

Na Sajmu će na nešto više od trideset štandova biti predstavljeni uspješno realizovani projekti predstavnika inovacione infrastrukture, univerziteta i centara izvrsnosti, dobitnika kolaborativnih grantova za inovacije i grantova za startapove, korisnika predakceleracijskog programa podržanih od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, kao i drugih relevantnih institucija koje su uključene u proces pametne specijalizacije.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na Sajmu i upoznaju sa mogućnostima koje pametna specijalizacija nudi.

Napomena: U slučaju nepovoljnih meteoroloških prilika na dan održavanja Sajma, isti će se održati u prostorijama Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra (ul. Baku br. 1).

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr