Objavljeno: 04/10/2022

Sajam S3 projekata: Nauka i inovacije stubovi pametnog rasta u Crnoj Gori

Crnogorska Vlada prepoznaje značaj nauke i inovacije u cjelokupnom razvoju društva, i spremna je da, aktivnim mjerama podrške, unaprijedi ambijent u kome će nauka i inovacije postati glavni stubovi pametnog rasta, poručila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljana Šćepanović.

Sajam projekata u oblastima pametne specijalizacije (S3), u okviru kojeg je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, zajedno sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, predstavilo neke od inovativnih projekata koji su podržani iz nacionalnog budžeta, IPA predpristupne podrške i programa Evropske unije (EU).

Svoje inovativne projekte i programe predstavilo je više od 30 izlagača među kojima su predstavnici inovacione infrastrukture, univerziteta i centara izvrsnosti, dobitnici kolaborativnih grantova za inovacije i grantova za ranu fazu razvoja startapova, korisnika predakceleracijskog programa, kao i druge relevantne institucije i akteri koje su uključene u implementaciju koncepta pametne specijalizacije.

Cilj Sajma inovativnih projekata je bio da mladima i široj javnosti priblizi pojam inovacija, na koji način one doprinose razvoju u prioritetnim oblastima pametne specijalizacije koji su neki od prvih rezultata implemetacije ovog koncepta u Crnoj Gori.

Šćepanović je kazala da se festival Dani nauke i inovacija, nakon dvije godine pauze vratio u Crnu Goru, kako bi stručnoj i široj javnosti, a posebno mladima, približio uticaj tog svijeta na svakodnevicu ali i posebno ukazao kako se, uz nove izume i inovativna rješenja, može kreirati bolja budućnost za sve.

„Vlada Crne Gore prepoznaje značaj nauke i inovacije u cjelokupnom razvoju društva, izražavajući spremnost da aktivnim mjerama podrške razvoju ovih djelatnosti unaprijedi ambijent u kome će nauka i inovacije postati glavni stubovi pametnog rasta“, rekla je Šćepanović.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Armend Milla, kazao je  da inovacije imaju ključnu ulogu u današnjem modelu ekonomskog rasta i smatraju se veoma važnim faktorom održivog razvoja.

„Crna Gora se u oblasti politike inovacija opredijelila za koncept pametne specijalizacije (S3), čime je ona postala ključni element ekonomske politike. Naš apsolutni prioritet predstavlja buduća modernizacija i aktivan razvoj širokog spektra industrije koja je u funkciji održivog i pametnog razvoja“, rekao je Milla.

Sajam S3 se održao u okviru Dana nauke i inovacija, manifestacije koja je zvanicno otvorena 29. septembra i trajala je do 2. oktobra ove godine, a programski sadržaji su se realizovali u Podgorici, Nikšiću, na Cetinju, u Pljevljima, Bijelom Polju, Kotoru, Baru, Kolašinu, Tivtu, Beranama i Andrijevici.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr