Objavljeno: 03/08/2022

Saradnjom sa naučnom dijasporom jačati oblasti istraživanja i inovacija

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović primila je danas u posjetu v.d. direktora Upave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima Šefketa Krcića i njegove saradnike.

Na sastanku se govorilo o značaju naučnog istraživanja iseljeništva, te je naglašena potreba formiranja kadrovske strukture u Upravi koja će se baviti ovom temom, kao i važnost učestvovanja svih institucija države Crne Gore u saradnji sa njenom dijasporom.

Ministarka Šćepanović je istakla da je saradnja sa naučnom dijasporom definisana kao jedan od glavnih ciljeva Strategije naučnoistraživačke djelatnosti. Imajući u vidu veliki potencijal crnogorske naučne dijaspore i činjenicu da ju je potrebno animirati, privući i uključiti u proces jačanja nacionalnog sektora za istraživanje i inovacije, ona je naglasila da će Ministarstvo nastaviti da sprovodi aktivnosti na uključivanju dijaspore u razvoj Crne Gore, kao značajnog resursa.

Krcić je predstavio ministarki Šćepanović aktivnosti Uprave, plan organizacije manifestacije „Dani dijaspore – iseljenika” koja će se ove godine održati u Rožajama, 28. i 29. jula, kao i buduće planove koji se odnose na izdavaštvo ove institucije, konkretno na leksikon „Stvaralaštvo dijaspore”, koji će se baviti kulturom, naukom i umjetnošću naše dijaspore.

U produktivnom dijalogu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, diskutovane su važne teme kao što su: promocija konkursa Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti; značaj portala „Naučna mreža”, koji broji skoro 300 naučnika iz dijaspore, i potrebe njegovog ažuriranja; mogućnost saradnje dvije institucije na realizaciji projekta naučnog istraživanja crnogorskog iseljeništva u Južnoj Americi i dr.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr