Objavljeno: 06/07/2022

Saradnjom u oblasti inovacija dodatno učvrstiti odnose dvije prijateljske zemlje

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović sastala se sa ministrom industrije, zanata, trgovine, istraživanja, tehnologije i pojednostavljivanja propisa Republike San Marina Fabiom Rigijem – članom zvanične delegacije kapetana regenata San Marina Oskara Mina i Paola Rondelija koja ovih dana borave u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Na sastanku je dogovoreno potpisivanje Sporazuma o bilateralnoj naučno-tehnološkoj saradnji, iniciranog još 2016. godine od strane Crne Gore, koji je od izuzetnog značaja za obje zemlje. Imajući u vidu da se i Crna Gora i San Marino nalaze na evropskom putu, ovaj Sporazum je još jedan korak ka ostvarenju tog cilja i dodatnom učvršćenju bilateralnih veza sa prijateljskom zemljom kakva je San Marino.

„Sporazum predstavlja pravni okvir koji omogućava zajedničke istraživačke projekte, mobilnost istraživača iz dvije zemlje, njihovo umrežavanje i zajedničko učešće u regionalnim, međunarodnim i evropskim programima i projektima poput Horizonta Evrope i COST-a“ kazala je ministarka Šćepanović dodajući da se njime omogućava i razmjena naučnih informacija i dokumentacije, oragnizacija zajedničkih naučnih konferencija i radionica, seminara i sl.

Ministarka je istakla da bi od izuzetnog značaja bilo i uspostavljanje zajedničkih naučno-tehnoloških centara, privremenih naučno-istraživačkih grupa i zajedničkih/privremenih inovacionih i preduzetničkih centara, uključujući i inkubatore što je obuhvaćeno predmetnim Sporazumom.

Ministar Rigi je naglasio važnost saradnje u oblastima istraživanja i inovacija između Crne Gore i San Marina. On je, takođe, istakao značaj Sporazuma i ocijenio da će isti dati dodatni impuls jačanju odnosa između dvije zemlje.

Online putem se uključio se i predsjednik Fonda za inovacije San Marina Lorenco Spadoni, koji je predstavio aktivnosti njihovog Fonda za podršku stvaranju i razvoju kompanija sa visokim tehnološkim sadržajem kroz stvaranje inkubatora, akceleratora i naučno-tehnoloških parkova.

Šćepanović i Rigi 4.7.2022.

Sastanku su prisustvovale i Kjara Kardonja, ambasadorka San Marina u Crnoj Gori a putem video linka i Mikele Červelini, direktor pravne službe i Alice Andreini, predstavnica Ministarstva industrije, te Smilja Kažić-Vujačić i Aleksandra Mugoša iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja kao i Snežana Šćepanović, menadžerka za međunarodnu saradnju i finansiranje Inovacionog fonda Crne Gore.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr