Objavljeno: 08/03/2018

Sastanak Interresorne Radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije

Danas je u prostorijama Ministarstva nauke održan sastanak Interresorne Radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije (S3) na kojem je ekspert Hugo Hollanders, istraživač na Univerzitetu Mastriht, predstavio izvještaj: Mapiranje ekonomskog, inovativnog i naučnog potencijala u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali imenovani predstavnici sljedećih institucija u Interresornoj Radnoj grupi, i to: Ministarstva nauke, Ministarstva ekonomije, MONSTAT-a, Univerziteta Donja Gorica, članovi Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca, Montenegro biznis alijanse, Akademije inženjerskih nauka Crne Gore, Ministarstva prosvjete, Ministarstva rada, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija.

Hollanders je pojasnio da se Crna Gora, kao mala zemlja, mora tretirati kao jedan region kada je u pitanju izrada Strategije pametne specijalizacije, te se pri ovoj analizi upoređuje sa EU-28 zemljama. On je istakao da je do statističkih podataka došao kako koristeći razne baze, kao što su Orbis, SCImago i Web of Science, dok je određene podatke dostavio nacionalni S3 tim i Monstat. Hollanders se posebno zahvalio radnoj grupi na operativnom nivou za izradu S3 na efikasnosti pri dostavljanju podataka.

Podsjećamo da su aktivnosti na pripremi Strategije pametne specijalizacije jedna od prioritetnih aktivnosti Ministarstva nauke. Crna Gora je dobila podršku Udruženog istraživačkog centra (JRC) za kreiranje S3, pri čemu je pristupila JRC S3 platformi, i zajedno sa Srbijom jedina je zemlja regiona koja je dio ove platforme.

Takođe, do sada je održan veliki broj sastanaka i radionica kako sa predstavnicima akademskog sektora tako i sa predstavnicima privrede.

Izvještaj Hollandersa: Mapiranje ekonomskog, inovativnog i naučnog potencijala u Crnoj Gori, koji je u finalnoj fazi, biće dostupan krajem naredne sedmice na sajtu Ministarstva nauke.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr