Objavljeno: 10/08/2022

Šćepanović u Bijelom Polju: Cilj nam je harmonizacija podrške inovacijama na svim nivoima – od lokalnog do državnog

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović danas je sa saradnicama boravila u prvoj radnoj posjeti opštini Bijelo Polje gdje se sastala sa predstavnicima lokalne samouprave i nevladinog sektora i razgovarala o unapređenju saradnje u dijelu razvoja inovacija na sjeveru Crne Gore, ali i potencijalnim zajedničkim aktivnostima.

“Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas u Bijelom Polju i što sam imala priliku da razgovaram sa predsjednikom opštine Bijelo Polje, gospodinom Petrom Smolovićem o aktivnostima u oblasti stimulisanja razvoja inovacija ali i drugim inicijativama” kazala je ministarka Šćepanović ističući da je obezbjeđivanje ravnomjernog regionalnog razvoja, kao i brži ekonomski razvoj, posebno u opštinama sa indeksom razvijenosti do 100, jedan je od ključnih prioriteta Vlade.

Ministarka je upoznala predsjednika Opštine sa nacionalnim institucionalnim okvirom i učešćem Zajednice opština Crne Gore u Savjetu za inovacije i pametnu specijalizaciju i u Međuinstitucionalnoj S3 grupi, te o značaju uključenosti u rad ovih tijela.

Šćeepanović u Bijelom Polju 10.8.2022.

Takođe je saopštila da postoji inicijativa da se kroz zakonski okvir za inovacije harmonizuje način implementacije inovacionih programa. Ističući značaj sinergijskog djelovanja odnosno umrežavanja programa koji se plasiraju na lokalnom nivou sa programima Fonda za inovacije, ministarka je predložila inteziviranje saradnje u ovom domenu.

Predsjednik Opštine upoznao je ministarku sa planovima lokalne samouprave, kao i sa razvojnim projektima koje Opština Bijelo Polje namjerava da sprovede u narednom periodu. On je istakao da, pored projekata koji će doprinijeti daljem razvoju turizma i poljoprivrede za Bijelo Polje, veoma je značajno i pokretanje projekta kreativnog haba u Cerovu. Smolović je kazao da bi uspostavljanje regionalnog kreativnog haba u Bijelom Polju doprinijelo osnaživanju i afirmaciji kreativnih i kulturnih industrija u sjevernom dijelu naše države, i to u četiri ključna pravca: strateški, infrastrukturno, administrativno i programski.

“Kroz saradnju sa kreativnim sektorom, ovi pogoni obezbijediće otvaranje novih održivih biznisa u kulturi na sjeveru Crne Gore. Nekadašnji vojni kompleks Cerovo identifikovan je kao idealna lokacija za uspostavljanje regionalnog haba, koji će obezbijediti uslove za razvoj širokog spektra aktivnosti – kako u oblasti kreative i inovacija, tako i u oblastima proizvodnje i preduzetništva” naveo je predsjednik Opštine.

Šćeepanović u Bijelom Polju 10.8.2022.

Ranije danas, ministarka je bila u prilici da pozdravi sve zainteresovane subjekte inovacione djelatnosti, i one koji to tek namjeravaju da postanu, koji su prisustvovali info danu u vezi objavljenog Konkurska koji se tiče podrške ranoj fazi razvoja startapova. Tokom događaja, koji je imao za cilj da pojasni sve detalje sufinansiranja rane faze razvoja startapova, predstavnice Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja prezentovale su uslove za prijavljivanje na Konkurs, kriterijume i proces evaluacije prijava, te način dodjele sredstava. Naročita pažnja je posvećena i Uputstvu za prijavljivanje koje je sastavni dio Konkursa, kao i obaveznoj proceduri upisa u Registar inovacione djelatnosti.

“Danas je zainteresovana javnost imala priliku da čuje više i o tome na koji način inovacije podržavaju razvoj identifikovanih razvojnih prioriteta S3, a ove godine Ministarstvo daje prednost pri izboru upravo prijavama koje uvažavaju ravnomjerni regionalni razvoj” kazala je Šćepanović naglašavajući da je krajnji cilj svih aktivnosti ministarstva usklađena podrška inovacionoj djelatnosti na svim nivoima od lokalnog do državnog. Ona je izrazila nadu da ćemo imati puno kvalitetnih prijava sa sjevera Crne Gore koje ćemo podržati kroz ovaj instrument i kroz kasnije faze razvoja.

Ministarka Šćepanović je održala sastanak i sa predsjednikom NVO Multimedijal Montenegro, gospodinom Željkom Đukićem na kojem je bilo riječi o promociji nauke i inovacija, te logističkoj podršci na sjeveru Crne Gore koju bi ova NVO mogla da pruži tokom predstojećeg festivala “Dani nauke i inovacija 2022”.

Šćeepanović u Bijelom Polju 10.8.2022.

Gospodin Đukić, koji je ujedno i rukovodilac najbolje rangiranog startap projekta prošlogodišnjeg ciklusa podrške ranoj fazi razvoja startapova, je kazao da je današnja ministarkina posjeta Bijelom Polju prijatno iznenađenje i pokazatelj da postoji odlučnost da se situacija na sjeveru promjeni na bolje.

“Dostupna sredstva za inovativne projekte realno su mala, ali dovoljna za pionirske i prve korake. Nadam se da će Vlada za sledeću godinu odvojiti značajno više sredstava jer svaki euro koji je uložen u startup na kraju godine u budžet vraća minimum duplo više” kazao je Đukić.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr