Objavljeno: 16/03/2023

Socijalne inovacije su jasno prepoznate kroz zakonski okvir za inovacionu djelatnost

U sklopu događaja u vezi novog ciklusa SIA programa u Crnoj Gori, održane su dvije panel diskusije na teme: „Društveno preduzetništo kao novi trend u funkciji zapošljavanja mladih“ i „Značaj doprinosa civilnog sektora razvoju društvene zajednice“, u kojim su učešće uzeli predstavnici subjekata inovacione infrastrukture u Crnoj Gori i predstavnici civilnog sektora iz zemalja regiona. 

Marijeta Barjaktarović-Lanzadri, v.d. generalne direktorice za inovacije i tehnološki razvoj učestvovala je na panelu „Društveno preduzetništo kao novi trend u funkciji zapošljavanja mladih“ i govorila o ulozi društvenih inovacija u sveukupnom ekonomskom razvoju i razvoju društva i njihovom pozicioniranju u okviru politike inovacija. 

“Socijalne inovacije su jasno prepoznate kroz zakonski okvir za inovacionu djelatnost i kroz različite programe podrške inovacijama. Aktuelni institucionalni okvir za inovacije omogućava značajan pristup svih aktera i njihov uticaj na donošenje odluka i implementaciju politika, tako da tu priliku treba iskoristiti, a imajući u vidu činjenicu da je od prošle godine uspostavljen kontinuitet inovacionih programa koji podržavaju različite faze razvoja inovacija, koji odgovaraju na potrebe inovacione zajednice” istakla je Barjaktarović-Lanzardi.

Marijeta Barjaktarović-Lanzardi


Panelistkinje i panelisti su se kroz svoja iskustva i razmjenu mišljenja usaglasili da je neophodno raditi na afirmaciji i jačanju društvenog preduzetništva u zemlji i regionu, kao i da je potrebno razvijati politike i mehanizme dugoročne podrške društvenim preduzetnicima. Ovaj vid preduzetništva kao takav, može doprinijeti postizanju ciljeva održivog razvoja i pospješiti razvoj nauke i inovacija među mladim ljudima u našoj zemlji. 

Socijalna ekonomija daje odgovor na mnoge probleme i izazove sa kojima se danas suočavaju mlađe generacije i naše društvo u cjelini, te organizacija ovog i sličnih događaja pruža priliku svim akterima da razmijene svoja viđenja na aktuelne probleme i pruže konstruktivne preporuke za dalji rad.

Novi ciklus SIA programa u Crnoj Gori, 14.3.2023.

O programu Social Impact Award:

Social Impact Award (SIA) predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču.

Ovaj međunarodni projekat se istovremeno realizuje na 3 kontinenta (Evropa, Afrika, Azija), u 18 zemalja, gdje se na godišnjem nivou okuplja više od 12.000 mladih inovatora, koji timskim radom osnivaju više od 230 društvenih preduzeća godišnje. Tokom prethodnog ciklusa realizacije SIA programa u 2022. godini u Crnoj Gori održano je više od 40 različitih obuka i radionica u 15 crnogorskih opština i kroz sami proces bilo je uključeno preko 1.000 mladih ljudi, a finalni produkt projekta su bile 33 preduzetničke ideje.

Projekat Social Impact Award (SIA) u Crnoj Gori realizuje NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Erste Bank AD Podgorica, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, Five Grupe, MTEL-a i Glavnog grada Podgorice. Pored generalnih pokrovitelja, partneri programa su Coca-Cola HBC Crna Gora, Mercator-CG, Privredna komora Crne Gore, Neregelia i UNDP Crna Gora. Podršku programu pružaju i The Chedy Luštica Bay, kao i Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr