Objavljeno: 07/12/2022

Važnost inovacija za reformu javne uprave

Marijeta Barjaktarović Lanzardi, v.d. generalne direktorice za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, učestvovala je na panelu “Inovacije u službi javne uprave”, 2. decembra 2022. godine, u okviru događaja Dijalozi za Digitalnu agendu: Važnost inovacija za reformu javne uprave.

Inovacije nam pomažu da se nosimo sa promjenama koje donosi uticaj tehnologije, ali i kako da promjenimo način na koji gledamo na svijet oko sebe – jedan je od zaključaka sa Dijaloga za digitalnu agendu.

Ključ reforme je u saradnji, a panelisti/kinje su se usaglasili da se moraju osluškivati potrebe građana, ali imati i uključenost svih aktera, uz jasno podijeljene uloge kako bi mogli da imamo rezultate kojima su svi zadovoljni.

To je jednako važno i u javnom sektoru, ali i u svim ostalim sferama koje oblikuju neku zajednicu.

Crna Gora već osjeća direktne benefite od davanja na značaju inovacijama, a kroz različite aplikacije koje se razvijaju u okviru javno-privatnih partnerstava, i građanima/kama se olakšava komunikacija sa javnom upravom.

Više informacija o ovom događaju možete pronaći na sljedećem linku: https://fb.watch/hga80RgsWp/

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr