OGLAŠIVAČ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Javni poziv za dodjelu podrške za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2022. godinu i budžetskom linijom 2.1.20. – Podrška uvođenju inovacija u sektor poljoprivrede, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za uvođenje inovacija u sektor poljoprivrede za 2022. godinu. Ovim javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške.

Investicije koje se podržavaju ovim Javnim pozivom su:

U svim sektorima poljoprivredne proizvodnje:

Uvođenje novih tehnologija koje imaju za cilj smanjenje troškova proizvodnje kroz racionalnu upotrebu inputa (vode, pesticida ili đubriva);

Uvođenje inovativnih tehnologija za dobijanje električne energije putem solarnih sistema (panela).

U sektoru stočarstva:

Uvođenje inovativnih praksi ishrane radi smanjenja troškova hrane i poboljšanja produktivnosti/mliječnosti u govedarstvu (može uključivati uvođenje relevantnih IT tehnologija);

Nabavka SMS/digitalnih vaga i drugih inovativnih rješenja sa ciljem povećanja prosječnih prinosa u pčelarstvu.

U sektoru biljne:

Inovacije u oblasti zbrinjavanja otpada i nus proizvoda nastalih u postupku poljoprivredne proizvodnje;

Uvođenje sistema za zagrijavanje u zaštićenim prostorima;

Podrška proizvodnim inovativnim konceptima koji su prilagođeni da odgovore na klimatske promjene (tehnologije protiv mraza, mašine za orošavanje i sl.);

Podrška inovativnim tehnologijama (IT rješenja) koje imaju za rezultat smanjenu upotrebu pesticida, preciznu primjenu vode i đubriva, uključujući podršku za dobijanje atesta za rasprskivače.

     Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva,koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju            (Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14,1/15, 30/17, 51/17 i 59/21) kao i u registre koje vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, do trenutka podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške.

    Ukoliko su podnosioci zahtjeva u statusu pravnih lica, neophodno je da im je djelatnost iz Sektora A: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11).

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 10.000€ uz budžetsku podršku do 80% vrijednosti prihvatljive investicije (do 8.000€).

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere, obavijestiti poljoprivredne proizvođačice i/ili proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške.

Trajanje Javnog poziva je od 21. aprila2022. godine do 01. juna 2022. godine.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom možete dobiti u Direktoratu za poljoprivredu i Direkciji za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, i  putem telefona: 020-482-283.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-podrske-za-uvodenje-inovacija-u-sektor-poljoprivrede-za-2022-godinu

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr